Home

UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren.

  • Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie.
  • Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter digitale ontsluiting van wet- en regelgeving.
  • Wij staan voor laagdrempelige toegang tot officiële overheidsinformatie.
Dit doen wij door:
Vanuit onze wettelijke taken de wet- en regelgeving van de Nederlandse overheden rechtsgeldig bekend te maken en beschikbaar te stellen.
Overheidsorganisaties te ondersteunen bij het voldoen aan wettelijke taken op het gebied van publicatie.
Overheidsorganisaties te ondersteunen bij het verbeteren van het wet- en regelgevingsproces en het actief openbaar maken van overheidsinformatie.
Bij te dragen aan de toegankelijkheid van overheidsinformatie door deze doorzoekbaar en herbruikbaar te maken en te verrijken door onderlinge verbanden te leggen.
Kennis en expertise op het gebied van het digitale wet- en regelgevingsproces te centraliseren en actuele oplossingen te bieden.

Bijeenkomsten georganiseerd door KOOP

Bijeenkomst Open Data

Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor aanbieders en hergebruikers van open data. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open) overheidsdata.

Bijeenkomst wetten.nl

KOOP organiseert regelmatig een werkgroep over bulklevering aan grootgebruikers van informatie op wetten.nl. Deze werkgroep is interessant voor iedereen die betrokken is bij bulklevering van wetgevingsteksten op wetten.overheid.nl.

Gebruikersraad DROP

Twee keer per jaar organiseert het DROP team een gebruikersraad. Hierin worden gebruikers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen in DROP. Ook worden er diverse kennissessies georganiseerd.

Nieuws

Meer nieuws