Home

Bijeenkomsten georganiseerd door KOOP

Roadshow overheidspublicaties

Twee keer per jaar organiseert KOOP de Roadshow overheidspublicaties. Deze dag is bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden. In afzonderlijk bij te wonen online sessies vertellen we over de laatste ontwikkelingen vanuit KOOP, de Wet elektronische publicaties en DROP.

Regiobijeenkomst

KOOP organiseert regelmatig een Regiobijeenkomst. Tijdens deze fysieke bijeenkomst informeren we medewerkers van decentrale overheden over het praktische gebruik van de publicatie-applicatie DROP. Deze bijeenkomst vindt op verschillende plekken in het land plaats.

Bijeenkomst Open Data

Deze bijeenkomsten zijn interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open) overheidsdata. In de toekomst hoopt KOOP data.overheid.nl weer bijeenkomsten te organiseren voor aanbieders en hergebruikers van open data. 

Nieuws

Meer nieuws