Home

Bijeenkomsten georganiseerd door KOOP

Roadshow overheidspublicaties

Twee keer per jaar organiseert KOOP de Roadshow overheidspublicaties. Deze dag is bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden. In afzonderlijk bij te wonen online sessies vertellen we over de laatste ontwikkelingen vanuit KOOP, de Wet elektronische publicaties en DROP.

Bijeenkomst Open Data

Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor aanbieders en hergebruikers van open data. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open) overheidsdata.  

Bijeenkomst wetten.nl

KOOP organiseert regelmatig een werkgroep over bulklevering aan grootgebruikers van informatie op wetten.nl. Deze werkgroep is interessant voor iedereen die betrokken is bij bulklevering van wetgevingsteksten op wetten.overheid.nl.

Nieuws

Meer nieuws