UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren.

Bijeenkomsten georganiseerd door KOOP

Bijeenkomst Open Data

APP

Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor aanbieders en hergebruikers van open data. De eerstvolgende meeting is op vrijdag 14 september 2018. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open) overheidsdata.

Bijeenkomst wetten.nl

KOOP organiseert regelmatig een werkgroep over bulklevering aan grootgebruikers van informatie op wetten.nl. Deze werkgroep is interessant voor iedereen die betrokken is bij bulklevering van wetgevingsteksten op wetten.overheid.nl.

Gebruikersraad GVOP en DROP

Leerlingen

Vier keer per jaar organiseert het team van GVOP en DROP een gebruikersraad. Hierin worden gebruikers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen in GVOP en DROP. Ook worden er diverse kennissessies georganiseerd.

Nieuws

Meer nieuws