UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren.

Bijeenkomsten georganiseerd door KOOP

APP

Bijeenkomst Open Data

Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor aanbieders en hergebruikers van open data. Deze bijeenkomst is interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open) overheidsdata.

Bijeenkomst wetten.nl

Op maandag 22 januari organiseert KOOP voor de eerste keer een werkgroep over bulklevering aan grootgebruikers van informatie op wetten.nl. Deze werkgroep is interessant voor iedereen die betrokken is bij bulklevering van wetgevingsteksten op wetten.overheid.nl.

Leerlingen

Gebruikersraad GVOP en DROP

Twee keer per jaar organiseert het team van GVOP en DROP een gebruikersraad. Hierin worden gebruikers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen in GVOP en DROP. Ook worden er diverse kennissessies georganiseerd.

Nieuws

Meer nieuws