Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DROP | Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties

DROP staat voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Wanneer u van DROP gebruik maakt wordt u met behulp van wizard volledig begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele of foutieve invoer en draagt zo bij aan een sneller en correcter publicatieproces. Alle publicaties die via DROP gedaan worden zijn zichtbaar op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat is DROP?

DROP is het systeem om regelingen en bekendmakingen te publiceren. Vanuit DROP wordt direct aangeleverd naar het Gemeenteblad, het Provinciaal blad, het Waterschapsblad, het Blad gemeenschappelijke regeling en de Staatscourant. Al deze publicaties zijn vindbaar via www.officiëlebekendmakingen.nl.

Publiceren met behulp van wizards

Vrijwel alle taken in DROP worden begeleid door wizards. Deze wizards begeleiden u aan de hand van een aantal vragen bij het aanmaken van de juiste documenten en bekendmakingen. Ook de stappen voor het bewerken van de teksten, metadata en het toevoegen van bijlagen worden door middel van wizards begeleid. Zo kunt u nooit een stap vergeten in het publicatieproces.

Kosten voor het gebruik van DROP

Het gebruik van DROP door decentrale overheden is wettelijk verplicht. Er worden jaarlijks kosten doorbelast. U kunt de kosten voor het gebruik van DROP vinden in bijlage 2 van de Regeling elektronische publicaties.