Open Data & Linked-Data

KOOP zorgt voor de publicatie van alle officiële informatie van de Nederlandse (rijks)overheid. Naast de publicatie zorgt KOOP ook dat al deze informatie, waar mogelijk, als open data beschikbaar en herbruikbaar is. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk overheidsinformatie te publiceren als open data op één centrale plek: data.overheid.nl. Of door overheidsdata aan elkaar te linken en zo de toegevoegde waarde van die data nóg groter te maken: linked-data.

Samenhang in data

Door alle gepubliceerde informatie van uniforme metadata (OWMS) en onderlinge verwijzingen te voorzien zorgt KOOP dat de samenhang in al deze data zichtbaar is, en dat ook andere organisaties of burgers hiervan kunnen profiteren in de vorm van Linked-Data. Door deze inspanningen draagt KOOP bij aan een goede (her)bruikbaarheid van Nederlandse overheidsinformatie.

Beleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Open Data beleid, waaronder de afstemming tussen organisaties die datasets leveren. Door dit ministerie wordt interdepartementaal overlegd over Open Data. In het verlengde daarvan werkt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) aan kennisdeling over Open Data tussen en met overheidsorganisaties.