Staatscourant

De Staatscourant is één van de oudste kranten van Nederland. Al bijna 200 jaar lang wordt in deze krant de wet- en regelgeving van Nederland bekendgemaakt. Op 1 juli 2009 verscheen de laatste papieren uitgave. Vanaf dat moment is de Staatscourant alleen nog digitaal beschikbaar via de website Officielebekendmakingen.nl.

Bekendmaking wetten via digitale Staatscourant

De bekendmaking en inwerkintreding van wetten en algemene maatregelen van bestuur is geregeld in de bekendmakingswet. Daarin staat dat bijvoorbeeld algemeen verbindende voorschriften die bij ministeriele regeling zijn vastgesteld via de digitale Staatscourant officieel bekendgemaakt worden. Dat maakt de Staatscourant één van de belangrijkste juridische publicaties van Nederland. De zorg voor uitgifte van de Staatscourant ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ondergebracht bij KOOP.

Van papier naar digitaal

Het proces van officieel bekendmaken ligt vast in onze wet- en regelgeving. Partijen die hun wet- en regelgeving officieel moeten publiceren, stuurden tot 2009 hun publicaties naar Sdu Uitgevers via post of e-mail. Daar werd de ontvangen kopij geplaatst in het papieren Staatsblad, de Staatscourant of het Tractatenblad. Zo werd met publicatie de inwerkingtreding van wetten en regelgeving geregeld.

Staatscourant te vinden op Officielebekendmakingen.nl 

Sinds 1 juli 2009 geldt de Wet elektronische bekendmaking en verschijnen de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alleen nog digitaal op de website Officielepublicaties.nl.

Aanleveren voor publicatie in Staatscourant

Het opsturen van publicaties naar de Staatscourant gebeurt digitaal. Alle overheidsinstanties die een bekendmaking moeten publiceren in de Staatscourant leveren dit aan via het Digitaal Loket of het Decentrale Regelgeving Platform (DRP).

Wat staat er in de Staatscourant?

In de Staatscourant staan:

  • Algemeen bindende voorschriften
  • Bekendmakingen van overheden (zoals ministeries en Hoge Colleges van Staat)
  • Gerechtelijke aankondigingen
  • Besluiten