Digitaal Loket

Het Digitaal Loket voor Officiële Elektronische Publicaties is het systeem waarin officiële bekendmakingen  worden aangeleverd voor publicatie.

Computer

Publiceren via digitaal loket

In het Digitaal Loket wordt het proces van aanlevering tot publicatie transparant weergegeven. Aanleverende organisaties kunnen in een afgeschermde omgeving zien welke publicaties in behandeling zijn. Verantwoordelijke personen kunnen hierin samenwerken om de publicatie van bekendmakingen tot stand te brengen.

Digitaal Loket publiceert officiële bekendmakingen

De bekendmakingswebsite www.officielebekendmakingen.nl publiceert alles wat in het Digitaal Loket wordt ingevoerd. Dit zijn de bekendmakingen in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Het archief van deze website gaat terug tot 1995.

Kopij Aanleveren

Sinds 1 juli 2009 is het voor frequente  aanleveraars van officiële publicaties verplicht alle kopij aan te leveren via het Digitaal Loket. Voor meer informatie over het registreren voor het Digitaal Loket kijkt u op de pagina registratie. Wilt u direct naar het Digitaal Loket, ga dan naar www.digilop.nl.

Incidenteel aanleveren (minder dan 2x per jaar)

Incidentele aanleveraars (niet meer dan 2x per jaar) mogen bij uitzondering nog per e-mail aanleveren, met een aanleveringformulier en een kopie legitimatiebewijs.