Voor overheden

KOOP levert diensten voor het opstellen van wet- en regelgeving en de digitale publicatie daarvan. Met onze diensten wordt door de hele overheid wet- en regelgeving en andere bekendmakingen gepubliceerd. Wij helpen daarmee gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, rechtbanken en tal van andere overheidsorganisaties. En zorgen voor digitale toegang tot overheidsinformatie. Voor iedereen.

Van papier naar digitaal

Het proces van officieel bekendmaken is verankerd in onze wet- en regelgeving. Partijen die hun wet- en regelgeving officieel moeten publiceren, stuurden tot 2009 hun publicaties naar Sdu. Daar werd de ontvangen kopij geplaatst in het papieren Staatsblad, de Staatscourant of het Tractatenblad.

Wet elektronische bekendmaking

Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden en verschijnen de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alleen nog maar in elektronische vorm op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dat moment vormt deze website dus ook de, volgens de Grondwet, officiële bekendmakingwebsite voor Nederlandse wet- en regelgeving.