Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Koopoverheid.nl voldoet geheel aan versie 2 van de Webrichtlijnen

De eigenaar van koopoverheid.nl hecht veel waarde aan hoge toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van haar content en websites. Toepassing van de Webrichtlijnen is een middel om dit te bereiken.

Hoe koopoverheid.nl Webrichtlijnen controleert

Koop.overheid.nl heeft toepassing van de Webrichtlijnen onderdeel gemaakt van haar redactionele- en beheerprocessen. Daarnaast laten we wanneer nodig onafhankelijke en vakkundig inspecties uitvoeren.

Informatie en klachten over toegankelijkheid koopoverheid.nl

Vindt u koopoverheid.nl onvoldoende toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier of bel met KOOP via +31(0)70 7000 526. Koopoverheid.nl verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoekt koopoverheid.nl naar een passende oplossing.

E-mail van KOOP

Wij streven ernaar de informatie in onze e-mails  zo volledig, actueel en goed toegankelijk mogelijk te houden. We controleren onze e-mailberichten op virussen en inhoud.
Mocht u van ons een mail ontvangen die niet voor u bestemd is, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afzender hiervan op de hoogte stellen?