Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres

Om inwoners digitaal actief te informeren over besluiten van de overheid die impact hebben op hun leefomgeving, heeft KOOP samen met Logius de dienst Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres gemaakt. Door deze e-mailservice kunnen inwoners (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op hun directe leefomgeving gemakkelijk en snel digitaal inzien. 

Voorbeelden van deze besluiten, ook wel bekendmakingen genoemd, zijn bij een gemeente aangevraagde en verleende vergunningen, bouwplannen en toevoegingen of wijzigingen in plaatselijke regelgeving. Iedereen kan die besluiten nu al inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze besluiten zijn ook in te zien via MijnOverheid onder het thema 'Wonen'. 

Daarnaast bestaat er een andere variant van Berichten over uw Buurt. Daar kunnen inwoners zich voor aanmelden op basis van een zelfgekozen adres, bijvoorbeeld van een vakantiewoning. Hieraan is een nieuwe dienst toegevoegd: een e-mailservice waarin inwoners automatisch op de hoogte worden gesteld van bekendmakingen rondom hun woonadres

Berichten over uw Buurt volgt uit de sinds 1 juli 2021 geldende Wet elektronische publicaties en staat uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de Regeling elektronische publicaties.

Aankondiging e-mailservice

Alle inwoners van Nederland, die 25 jaar en ouder zijn, met een geverifieerd e-mailadres en een MijnOverheid-account, krijgen een abonnement op Berichten over uw Buurt. Deze inwoners hebben een welkomstmail ontvangen. In deze e-mail worden zij op de hoogte gesteld van wat voor dienst Berichten over uw Buurt is en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Ruim 8 miljoen inwoners hebben onaangekondigd de welkomstmail ontvangen. 

De rol van uw gemeente in de informatievoorziening

Er vindt geen landelijke campagne rondom de dienst plaats. Inwoners worden enkel per e-mail geïnformeerd. In verband met het hoge aantal inwoners dat onaangekondigd is aangeschreven, is het belangrijk dat zij zo volledig en begrijpelijk mogelijk hierover worden geïnformeerd.

Ter ondersteuning voor uw organisatie heeft KOOP drie hulpmiddelen ontworpen:

Als gemeente kunt u via uw eigen communicatiekanalen inwoners op de hoogte stellen van de dienst door het informatiebericht, de afbeeldingen of een van de andere communicatiemiddelen uit de communicatietoolkit te gebruiken. Denk aan plaatsing op uw website, het huis-aan-huisblad of op socialemediakanalen.

De mogelijke impact op uw organisatie

Het introduceren van een nieuwe dienst brengt mogelijk ook vragen vanuit uw inwoners met zich mee. Houd als gemeente rekening met de volgende scenario's: 

  1. Na het verzenden van de welkomstmail over de e-mailservice zouden er meer vragen kunnen binnenkomen bij het klantcontactcentrum van uw gemeente; 
  2.  Doordat inwoners meer inzicht krijgen in bekendmakingen uit hun buurt, is een mogelijk gevolg dat de bezwaarschriften binnen uw gemeente toenemen.

Naast bovengenoemde scenario's is het verstandig om afstemming te zoeken met de afdeling communicatie van uw organisatie, en om andere betrokken collega's tijdig te informeren. 

Mocht u dit lezen en werkzaam zijn bij een waterschap of een provincie dan zijn bovengenoemde scenario's ook een mogelijkheid voor uw organisatie. Uw bekendmakingen worden namelijk óók opgenomen in de Berichten over uw Buurt e-mails. 

Wanneer ontvangen inwoners van uw gemeente de welkomstmail?

De uitrol van de e‐mailservice Berichten over uw Buurt is op 21 juni 2024 afgerond. Alle 342 gemeenten in Nederland zijn aangesloten. Begin november 2023 zijn we gestart met het stapsgewijs invoeren van deze dienst. Zo konden gemeenten van elkaar leren én was het voor ons mogelijk om de e‐mailservice – indien nodig – te verbeteren.

Blijf op de hoogte via onze tweewekelijkse nieuwsbrief en deze informatiepagina

Wanneer de uitrol in uw gemeente start, heeft u dat minimaal vier weken van tevoren kunnen lezen. Op die manier had u genoeg tijd om uw inwoners te informeren. Wij raden u aan om deze nieuwsbrief en informatiepagina te delen met de communicatie‐afdeling en het klantcontactcentrum van uw gemeente.

De welkomstmail

Vergroot afbeelding Op deze afbeelding staat een voorbeeld van de e-mail die u ontvangt als uw gemeente is aangesloten bij onze e-mailservice Berichten over uw Buurt. In de mail staat dat Berichten over uw Buurt u informeert over bekendmakingen van de overheid. En hoe u zich kun afmelden voor Berichten over uw Buurt.
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De welkomstmail heeft als onderwerp 'Welkom bij Berichten over uw Buurt' en Overheid.nl is de afzender.

In de mail zijn recente bekendmakingen over de buurt van de inwoner opgenomen. Zijn die er niet, dan staat er 'Op dit moment zijn er geen berichten rondom uw woonadres'. De standaard straal is ingesteld op basis van de bevolkingsdichtheid (stedelijkheid) rondom het woonadres. Met deze e-mail krijgt de ontvanger een eerste indruk van de dienst en toekomstige bekendmakingen. Onderaan de e-mail wordt ook de mogelijkheid tot uitschrijving geboden.

Hierboven een voorbeeld van de welkomstmail.

De reguliere e-mails

Vergroot afbeelding Op deze afbeelding staat een voorbeeld van de e-mail die via onze dienst Berichten over uw Buurt wordt verstuurd. Bijvoorbeeld als er in uw buurt iets gebeurt dat impact heeft op uw  directe leefomgeving. Zoals een vergunning voor de kap van een boom bij u in de straat.  Deze gebeurtenissen staan onder elkaar vernoemd in de e-mail.
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De reguliere Berichten over uw Buurt e-mail heeft als onderwerp 'Berichten over uw Buurt' en Overheid.nl is de afzender. 

De frequentie van deze e-mail staat standaard op wekelijks ingesteld. In de mail zijn recente bekendmakingen over de buurt van de inwoner opgenomen. Zijn die er niet, dan ontvangt de inwoner ook geen Berichten over uw Buurt e-mail. De standaard straal is ingesteld op basis van de bevolkingsdichtheid (stedelijkheid) rondom het woonadres. Onderaan de e-mail wordt ook de mogelijkheid tot uitschrijving geboden.
 

De afmeldingsmail

Vergroot afbeelding Op deze afbeelding staat een voorbeeld van de e-mail die u ontvangt als u zich afmeldt voor onze e-mailservice Berichten over uw Buurt. De mail is een bevestiging van uw opzegging en dat u geen e-mails meer van ons ontvangt.
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De afmeldingsmail heeft als onderwerp ‘Afmelding Berichten over uw Buurt' en Overheid.nl is de afzender.
Hiernaast een voorbeeld van de afmeldingsmail.
 

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over Berichten over uw Buurt. Komt u er daarna nog steeds niet uit? Neem dan contact op met onze Servicedesk.