Berichten over uw Buurt

Om inwoners digitaal actief te informeren over besluiten van de overheid die impact hebben op hun leefomgeving, heeft KOOP samen met Logius de dienst Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres gemaakt. Door deze e-mailservice kunnen inwoners (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op hun directe leefomgeving gemakkelijk en snel digitaal inzien. 

Voorbeelden van deze besluiten, ook wel bekendmakingen genoemd, zijn bij een gemeente aangevraagde en verleende vergunningen, bouwplannen en toevoegingen of wijzigingen in plaatselijke regelgeving. Iedereen kan die besluiten nu al inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze besluiten zijn ook in te zien via MijnOverheid onder het thema 'Wonen'. 

Daarnaast bestaat er ook al een andere variant van Berichten over uw Buurt. Daar kunnen inwoners zich voor aanmelden op basis van een zelfgekozen adres, bijvoorbeeld van een vakantiewoning. Hieraan wordt straks een nieuwe dienst toegevoegd: een e-mailservice waarin inwoners automatisch op de hoogte worden gesteld van bekendmakingen rondom hun woonadres

Berichten over uw Buurt volgt uit de sinds 1 juli 2021 geldende Wet elektronische publicaties en staat uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de Regeling elektronische publicaties.

Aankondiging e-mailservice

Alle inwoners van Nederland, die 25 jaar en ouder zijn, met een geverifieerd e-mailadres en een MijnOverheid-account, krijgen een abonnement op Berichten over uw Buurt. Deze inwoners ontvangen een welkomstmail. In deze e-mail worden zij op de hoogte gesteld van wat voor dienst Berichten over uw Buurt is en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Naar verwachting ontvangen circa 8 miljoen inwoners onaangekondigd de welkomstmail. 

De rol van uw gemeente in de informatievoorziening

Er vindt geen landelijke campagne rondom de dienst plaats. Inwoners worden enkel per e-mail geïnformeerd. In verband met het hoge aantal inwoners dat onaangekondigd wordt aangeschreven, is het belangrijk dat zij zo volledig en begrijpelijk mogelijk hierover worden geïnformeerd.

Ter ondersteuning voor uw organisatie heeft KOOP drie hulpmiddelen ontworpen:

Als gemeente kunt u via uw eigen communicatiekanalen inwoners op de hoogte stellen van de dienst door het informatiebericht, de afbeeldingen of een van de andere communicatiemiddelen uit de communicatietoolkit te gebruiken. Denk aan plaatsing op uw website, het huis-aan-huisblad of op socialemediakanalen.

De mogelijke impact op uw organisatie

Het introduceren van een nieuwe dienst brengt mogelijk ook vragen vanuit uw inwoners met zich mee. Houd als gemeente rekening met de volgende scenario's: 

  1. Na het verzenden van de welkomstmail over de e-mailservice zouden er meer vragen kunnen binnenkomen bij het klantcontactcentrum van uw gemeente; 
  2.  Doordat inwoners meer inzicht krijgen in bekendmakingen uit hun buurt, is een mogelijk gevolg dat de bezwaarschriften binnen uw gemeente toenemen.

Naast bovengenoemde scenario's is het verstandig om afstemming te zoeken met de afdeling communicatie van uw organisatie, en om andere betrokken collega's tijdig te informeren. 

Mocht u dit lezen en werkzaam zijn bij een waterschap of een provincie dan zijn bovengenoemde scenario's ook een mogelijkheid voor uw organisatie. Uw bekendmakingen worden namelijk óók opgenomen in de Berichten over uw Buurt e-mails. 

Wanneer ontvangen inwoners van uw gemeente de welkomstmail?

In november gaan we van start met de uitrol van de nieuwe e‐mailservice Berichten over uw Buurt. Deze dienst voeren we stapsgewijs in. Zo kunnen gemeenten van elkaar leren én is het voor ons mogelijk om de e‐mailservice – indien nodig – te verbeteren.

Voor onderstaande 23 gemeenten nemen we ruim tien weken de tijd. Als uw gemeente in deze kopgroep zit, hebben we persoonlijk contact met u opgenomen.

Kopgroepgemeenten (in alfabetische volgorde)
Alphen aan den Rijn
Ameland
Borsele
Den Haag
Dordrecht
Goes
Hulst
Kapelle
Leeuwarden
Middelburg
Noord-Beveland
Oegstgeest
Reimerswaal
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Terschelling
Texel
Tholen
Veere
Vlieland
Vlissingen

Wij houden u op de hoogte via onze tweewekelijkse nieuwsbrief en deze informatiepagina. Wanneer de uitrol in uw gemeente start, leest u dat minimaal vier weken van tevoren. Op die manier heeft u genoeg tijd om uw inwoners te informeren. Wij raden u aan om deze nieuwsbrief en informatiepagina ook te delen met de communicatie‐afdeling en het klantcontactcentrum van uw gemeente.

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden.

De welkomstmail

Voorbeeld welkomstmail Berichten over uw Buurt
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De welkomstmail heeft als onderwerp 'Welkom bij Berichten over uw Buurt' en Overheid.nl is de afzender.

In de mail zijn recente bekendmakingen over de buurt van de inwoner opgenomen. Zijn die er niet, dan staat er 'Op dit moment zijn er geen berichten rondom uw woonadres'. De standaard straal is ingesteld op basis van de bevolkingsdichtheid (stedelijkheid) rondom het woonadres. Met deze e-mail krijgt de ontvanger een eerste indruk van de dienst en toekomstige bekendmakingen. Onderaan de e-mail wordt ook de mogelijkheid tot uitschrijving geboden.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van de welkomstmail.

Veelgestelde vragen

 Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over Berichten over uw Buurt. Komt u er daarna nog steeds niet uit? Neem dan contact op met onze Servicedesk.