Persoonsgegevens die u opgeeft op koop.overheid.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens KOOP gebruikt en waarvoor.

KOOP gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om ondesteuning van de servicedesk te vragen? Dan gebruikt KOOP uw gegevens alleen daarvoor. 

 

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

 

Bewaren persoonsgegevens

KOOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.