Over KOOP

KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties) zet zich in voor een open overheid. Door overheidsinformatie online beschikbaar, vindbaar en begrijpelijk te maken, voor iedereen. En overheden te helpen bij het opstellen en openbaar maken van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via Overheid.nl.

Overheidsinformatie vindbaar maken voor iedereen

Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie. Bijvoorbeeld als je een vergunning voor een dakkapel aanvraagt. Of als jurist een overzicht zoekt van aanpassingen in de Omgevingswet. Vanuit onze expertise ontwikkelen en beheren we diensten en producten die deze overheidsinformatie op internet makkelijk vindbaar maakt.  Zo zijn we de drijvende kracht achter  Officiëlebekendmakingen.nl, Overheid.nl en Wetten.nl. En met onze e-mailservice Berichten over uw Buurt krijgen inwoners bericht als er iets speelt in de buurt. Zoals de kap van een boom.  

KOOP in cijfers: 2023

  • 80 producten
  • 19 diensten 
  • 230 medewerkers
  • 600 overheidsorganisaties met openbare informatie
  • 350.000 abonnementen
  • 625.000 publicaties
  • 42,2 miljoen websitebezoekers

Bekijk hoe we gegevens verzamelen en publiceren

Welke producten, diensten en systemen we aanbieden, zie je in het overzicht KOOP bezien van buitenaf

Overheidsdata beschikbaar maken en beheren

Bij een open overheid hoort ook het beschikbaar maken van overheidsdata. Voor burgers, bedrijven en media. Via ons platform Data.overheid.nl kunnen overheidsorganisaties data delen. Over economie, natuur en verkeer bijvoorbeeld. Ook ontwikkelen we standaarden die overheidsinformatie vindbaar maakt en in samenhang presenteert. Zoals Linked Data Overheid (LiDO). Voor een snel inzicht in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen. 

Onderdeel van Logius

Sinds 1 januari 2023 maakt onze organisatie deel uit van Logius, bekend van digitale diensten zoals DigiD en DigiPoort. Samen versterken we elkaar en onze dienstverlening naar overheden, bedrijven en burgers.