Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op deze pagina staat hoe u daar het beste mee om kan gaan. Zo leest u over de rol van KOOP, over het programma Aan de slag met de Omgevingswet, over het Ontwikkelaarsportaal en over het Informatiepunt Leefomgeving

De rol van KOOP

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet moet u als overheid systemen aansluiten op onderdelen van het DSO. Zo kunt u daarna documenten en gegevens uitwisselen met het Omgevingsloket.

Binnen het DSO heeft KOOP de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen, het LVBB, ontwikkeld. Via dit publicatieplatform publiceert u uw omgevingsdocumenten. Daarvoor moet u uw plansysteem aansluiten op de LVBB. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.

Ook zorgt KOOP ervoor dat u buitenplanse omgevingsplanactiviteiten kunt publiceren. Als laatste is KOOP verantwoordelijk voor twee relevante standaarden: de STOP-standaard en die van het bronhouderkoppelvlak (BHKV).

Aan de slag met de Omgevingswet

Informatie om u voor te bereiden op de inwerkingtreding leest u op Aan de slag met de Omgevingswet. Het programma is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet en het DSO. Op deze website vindt u dus alle informatie om u voor te bereiden op de Omgevingswet. Wat is bijvoorbeeld de impact op uw organisatie? Welke afspraken moet u maken met uw leverancier? Ook kunt u oefenen. Hieronder vindt u een aantal handige links:

Ontwikkelaarsportaal

Bij Aan de slag met de Omgevingswet vindt u ook het Ontwikkelaarsportaal, bedoeld voor ICT-leveranciers en ontwikkelaars. Via dit portaal worden ontwikkelde API's en services ter beschikking gesteld. Handige links:

Het Informatiepunt Leefomgeving

Informatie hoe u nu werkt met de Omgevingswet vindt u bij het Informatiepunt Leefomgeving. Handige links: