Modelkennisgevingen

De Wet elektronische publicaties voorziet dat zes miljoen burgers in Nederland in de loop van 2021 actief geattendeerd gaan worden op kennisgevingen vanuit de overheid. Meerdere gebruikersonderzoeken laten zien dat de inhoudelijke kwaliteit van de geschreven stukken te wensen overlaat. Deze kennisgevingen geven dan onvoldoende inhoudelijke informatie en zijn onbegrijpelijk voor inwoners door het gebruik van formele en ambtelijke taal.