Modelkennisgevingen

De Wet elektronische publicaties voorziet dat negen miljoen burgers in Nederland actief geattendeerd gaan worden op kennisgevingen vanuit de overheid. Meerdere gebruikersonderzoeken laten zien dat de kwaliteit van de geschreven stukken te wensen overlaat. De kennisgevingen geven bijvoorbeeld onvoldoende inhoudelijke informatie of zijn onbegrijpelijk voor inwoners door het gebruik van ambtelijke taal.

Begrijpelijke taal

KOOP heeft daarom modelkennisgevingen ontwikkeld. Deze modelkennisgevingen zijn opgesteld in begrijpelijke taal. Ze zijn getoetst door taalkundige en juridische experts bij de decentrale overheden, Genootschap Onze Taal en burgers via Stichting ABC.

De modelkennisgevingen richten zich op de omgevingsvergunningen, omdat uit analyse van KOOP blijkt dat verreweg de meeste publicaties omgevingsvergunningen zijn.

Modelkennisgevingen toepassen in uw organisatie

In uw organisatie kunt u deze modelkennisgevingen gebruiken en toepassen door deze intern te verspreiden aan de afdelingen die zich met vergunningen bezig houden.

Deze modelkennisgevingen zijn opgesteld in het Word 2.0 formaat. De opstellers van vergunningen hoeven enkel een aantal tekstvelden aan te passen naar de situatie die van toepassing is.

Maakt uw organisatie gebruik van een 3PAS-koppeling?

De 3PAS-koppeling is een koppeling tussen uw vergunningensysteem en DROP. Vraag aan uw leverancier of de modelkennisgevingen opgenomen kunnen worden in het vergunningensysteem. Uw leverancier is op de hoogte van het bestaan van deze modelkennisgevingen.

Servicepunt KOOP

Met het beschikbaar stellen van deze modelkennisgevingen draagt KOOP zo – in samenwerking met u – bij aan dat uw inwoners begrijpelijke kennisgevingen ontvangen.

Heeft uw organisatie zelf al begrijpelijke kennisgevingen opgesteld? Dan kunt u gebruik blijven maken van uw eigen kennisgevingen. De modelkennisgevingen zijn bedoeld als extra service.

Mist u één of meerdere modelkennisgevingen? Of heeft u inhoudelijke verbetervoorstellen? U kunt dit melden bij onze Servicedesk.