E-learning DROP en Word-import

KOOP ondersteunt decentrale overheden in het gebruik van DROP.

DROP is de applicatie waarmee bekendmakingen kunnen worden gepubliceerd op  officielebekendmakingen.nl en lokaleregelgeving.overheid.nl. Het is van belang dat deze publicaties van hoge kwaliteit zijn. KOOP heeft daarom twee e-learnings ontwikkeld: één algemene over DROP, en één over de Word-import, een functionaliteit binnen DROP. 

U vindt de modules hier:

E-learning DROP | cursus.drop.overheid.nl

E-learning Word-import | wordimport.drop.overheid.nl 

Wat u leert door de e-learning te volgen

  • De e-learning DROP maakt u wegwijs in DROP en legt voor iedere functionaliteit uit wanneer u hem gebruikt, hoe deze werkt en waar u rekening mee moet houden.
  • De e-learning Word-import helpt u bij het toepassen van de Word-templates in DROP. 

Beide modules zijn vrij toegankelijk voor iedereen en zijn gemaakt om gebruikers van DROP houvast te bieden. De modules zijn een combinatie van geschreven tekst, filmpjes, en interactieve vragen. U krijgt stap voor stap te zien hoe u een stuk functionaliteit hoort te gebruiken. De e-learning kan ook gebruikt worden als naslagwerk. 

Het is niet nodig de e-learning chronologisch te doorlopen. Inzoomen op één hoofdstuk bij een specifieke hulpvraag is ook mogelijk. Hierdoor ondersteunt de e-learning zowel de ervaren gebruiker als een nieuwkomer in het gebruik van DROP.

Heeft u de e-learnings, de handleiding DROP en de veelgestelde vragen geraadpleegd, maar is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

PowerPoint workshop Word-import | Regiobijeenkomsten voorjaar 2023