Procedure versnelde en spoedpublicaties

Het proces van versnelde en spoedpublicaties is sinds de pandemie versoepeld. Wij vragen u onderstaande stappen te volgen bij een versnelde of spoedpublicatie.

Spoedpublicaties moeten per e-mail worden aangeleverd aan de Servicedesk van KOOP, te bereiken via drop@koop.overheid.nl. Telefonisch contact opnemen met de Servicedesk is niet nodig.

  1. Verstuur met deze e-mail het ingevulde formulier ‘verklaring versnelde of spoedpublicaties’. Daarin vult u alle gegevens in die de Servicedesk nodig heeft.
  2. Wij verzoeken u om in het formulier aan te geven of KOOP de spoedpublicatie zelf mag publiceren. Dit scheelt u en ons tijd.

De deadline voor het aanleveren van spoedpublicaties is 16:00 uur. Wij zullen ons inspannen om publicaties die op werkdagen ruim vóór 16.00 uur worden aangeleverd, nog diezelfde dag te publiceren. Mocht u spoedpublicaties vóór 14:00 uur aan kunnen leveren, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Impact op KOOP

De impact van het doen van een spoedpublicatie op KOOP is fors. Om de stroom spoedpublicaties beter aan te kunnen, willen wij u op het volgende attenderen. Het kan zijn dat de Veiligheidsregio waar uw organisatie deel van uit maakt een noodverordening opstelt, waarin wordt gesteld dat de bekendmaking ook dient te gebeuren in uw publicatieblad als deelnemende organisatie. Dit naast publicatie op de website of in het blad van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio kan uiteraard een spoedpublicatie aanvragen bij KOOP.

U, als deelnemende organisatie van de Veiligheidsregio, kunt in dit geval een versnelde publicatie bij KOOP aanvragen. De noodverordening is immers al van kracht door publicatie op de website of in het blad van de Veiligheidsregio. Dit zou niet alleen u, maar ook KOOP, de nodige tijd en administratieve inspanningen in het publicatieproce schelen. De impact van een versnelde publicatie is voor KOOP minder groot. Wij danken u voor uw begrip.