Studeren

Aanmelden voor DROP

Aanmelden als contactpersoon

Als contactpersoon bent u namens uw organisatie het aanspreekpunt voor KOOP en voor de gebruikers binnen uw organisatie. Het takenpakket van een contactpersoon bestaat onder andere uit:

  • Het informeren van de eigen organisatie over wijzigingen rondom DROP
  • Het bijwonen van bijeenkomsten zoals een regiobijeenkomst en de halfjaarlijkse Roadshow Officiële Publicaties (voorheen bekend onder de naam Gebruikersraad) 
  • Het aan- en afmelden van gebruikers
  • Het melden van storingen
  • Binnen uw organisatie aanspreekpunt voor KOOP 

Contactpersonen kunnen worden aangemeld door een tekenbevoegde vertegenwoordiger of een ander contactpersoon via onze Servicedesk. Gebruik voor het aanmelden en wijzigen van een contactpersoon Formulier I.

Aanmelden als gebruiker

Als gebruiker van DROP kunt u publicaties opvoeren en/of goedkeuren en publiceren. Contactpersonen van uw organisatie kunnen gebruikers aanmelden en geven daarbij aan welke rol de gebruiker in het systeem krijgt. Met de rol invoerder kunt u publicaties aanmaken en bewerken. Met de rol controleur kunt u publicaties bewerken, goedkeuren en publiceren. Hiermee ondersteunt DROP het vierogenprincipe om de juridische kwaliteit van de publicaties te waarborgen.

Gebruikers kunnen worden aangemeld door een contactpersoon via onze Servicedesk. Gebruik daarvoor Formulier II: aanvraag en wijziging gebruikersaccounts.

Als gebruiker van DROP kunt u op de hoogte blijven door:

  • Het bijwonen van bijeenkomsten zoals een regiobijeenkomst 
  • U aan te melden voor de Nieuwsbrief Officiële Publicaties. Daar leest u onder andere over de aanpassingen in DROP.