Aanmelden voor DROP

Aanmelden als organisatie

Alle decentrale overheden kunnen gebruikmaken van DROP. Hier dient u als organisatie wel een licentie voor af te sluiten met KOOP. Een uitzondering hierop zijn gemeenschappelijke regelingen. Deze organisaties kunnen zonder licentieovereenkomst een Blad Gemeenschappelijke Regeling publiceren via DROP.

Heeft uw organisatie nog geen licentie op DROP? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek of het aanvragen van een conceptovereenkomst.

Aanmelden als contactpersoon

Als contactpersoon bent u namens uw organisatie het aanspreekpunt voor KOOP en voor de gebruikers binnen uw organisatie. Het takenpakket van een contactpersoon bestaat onder andere uit;

  • Het informeren van de eigen organisatie over wijzigingen rondom DROP
  • Het bezoeken van gebruikersbijeenkomsten zoals de halfjaarlijkse gebruikersraad
  • Het aan- en afmelden van gebruikers
  • Het melden van storingen
  • Aanspreekpunt voor KOOP naar de organisatie toe
  • Ontvangst van nieuwsbrieven, service level rapportages en uitnodigingen voor bijeenkomsten

Contactpersonen kunnen worden aangemeld door een tekenbevoegde vertegenwoordiger of een ander contactpersoon via onze servicedesk. Gebruik voor het aanmelden en wijzigen van een contactpersoon 'formulier I'.

Aanmelden als gebruiker

Als gebruiker van DROP kunt u publicaties opvoeren en/of goedkeuren en publiceren. Contactpersonen van uw organisatie kunnen gebruikers aanmelden en geven daarbij aan welke rol de gebruiker in het systeem krijgt. Invoerders kunnen publicaties aanmaken en bewerken. Controleurs kunnen publicaties bewerken, goedkeuren en publiceren. Hiermee ondersteunt DROP het vier ogen principe om de juridische kwaliteit van de publicaties te waarborgen.

Gebruikers kunnen worden aangemeld door een contactpersoon via onze servicedesk. Gebruik voor het aanmelden en wijzigen van een gebruikersaccount 'formulier II'.