Aanmelden voor DROP

Aanmelden als contactpersoon

Als contactpersoon bent u namens uw organisatie het aanspreekpunt voor KOOP en voor de gebruikers binnen uw organisatie. Het takenpakket van een contactpersoon bestaat onder andere uit:

  • Het informeren van de eigen organisatie over wijzigingen rondom DROP
  • Het bijwonen van bijeenkomsten zoals een regiobijeenkomst en de halfjaarlijkse Roadshow Officiële Publicaties (voorheen bekend onder de naam Gebruikersraad) 
  • Het aan- en afmelden van gebruikers
  • Het melden van storingen
  • Binnen uw organisatie aanspreekpunt voor KOOP 

Contactpersonen kunnen worden aangemeld door een tekenbevoegde vertegenwoordiger of een ander contactpersoon via onze Servicedesk. Gebruik voor het aanmelden en wijzigen van een contactpersoon Formulier I.

Aanmelden als gebruiker

Als gebruiker van DROP kunt u publicaties opvoeren en/of goedkeuren en publiceren. Contactpersonen van uw organisatie kunnen gebruikers aanmelden en geven daarbij aan welke rol de gebruiker in het systeem krijgt. Dat loopt via de Servicedesk. Gebruik daarvoor Formulier II: aanvraag en wijziging gebruikersaccounts.

Als gebruiker van DROP kunt u op de hoogte blijven door:

  • Het bijwonen van bijeenkomsten zoals een regiobijeenkomst 
  • U aan te melden voor de Nieuwsbrief Officiële Publicaties. Daar leest u onder andere over de aanpassingen in DROP. 

Verschillende rollen

Met de rol invoerder kunt u publicaties aanmaken en bewerken. Met de rol controleur kunt u publicaties bewerken, goedkeuren en publiceren. Dit doet u in het eigen publicatieblad en indien van toepassing gelijktijdig als geconsolideerde tekst in de decentraleregelingenbank. Met deze twee verschillende rollen ondersteunt DROP het vierogenprincipe om de juridische kwaliteit van de publicaties te waarborgen.

Daarnaast zijn er nog twee speciale rollen: invoerder enkelvoudig consolideren en controleur enkelvoudig consolideren. Met deze rollen kunt u de geconsolideerde tekst van een regeling aanmaken en publiceren in de decentraleregelingenbank zonder bekendmaking in het eigen publicatieblad. Dit wordt ook wel enkelvoudig consolideren genoemd.

De rollen kunnen aan verschillende personen toegekend worden. Ook is het mogelijk dat één persoon alle rollen heeft. Dit laatste betekent dat één persoon kan invoeren, controleren en publiceren. U voldoet dan alleen niet meer aan het vierogenprincipe. De contactpersoon heeft altijd alle rollen.

U leest meer over alle rollen en de bijbehorende rechten in de handleiding DROP.