Afbeelding: beeldscherm met daarop de webapplicatie DROP
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veelgestelde vragen DROP

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over DROP. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met onze Servicedesk.

Waar staat de afkorting DROP voor?

De afkorting DROP staat voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties.

Hoe kan ik me aanmelden voor DROP?

Heeft uw organisatie nog geen licentie op DROP? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek of het aanvragen van een conceptovereenkomst.

Welke organisaties mogen gebruik maken van DROP?

Alle decentrale overheden die gebruik maken van zowel CVDR als GVOP kunnen gebruik maken van DROP. Als uw organisatie nog geen licentie heeft voor GVOP, dient u die eerst aan te schaffen. Ook Gemeenschappelijke Regelingen met een eigen Blad Gemeenschappelijke regeling mogen gebruik maken van DROP.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van DROP?

De kosten voor DROP worden gedekt uit de licentiebijdrage voor de GVOP. Als uw organisatie al een licentie voor GVOP heeft, zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van DROP. Indien u nog geen gebruik maakt van GVOP, dient u een licentie aan te schaffen.

Wanneer kan mijn organisatie gebruik maken van DROP?

Voordat uw organisatie gebruik kan maken van DROP dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Zo dient u te zorgen dat de zelfde persoon de taken kan uitvoeren die nu in GVOP en CVDR worden verricht. Ook dient uw collectie van CVDR regelingen gemigreerd te worden.

Helaas kan niet elke organisatie tegelijk aansluiten. KOOP plant de aansluitingen daarom in, op basis van aanmelding en beschikbaarheid van de aansluitende organisatie.

Zijn er voor DROP ook workshops?

Ja, voor DROP zullen workshops van een dagdeel worden gegeven. Tijdens de aansluiting van uw organisatie ontvangt u van ons een uitnodiging voor een workshop. Het doel van de workshop is het opleiden van twee sleutelgebruikers die binnen de eigen organisatie medewerkers kunnen opleiden in het gebruik van de applicatie.

Hoe meld ik gebruikers aan voor DROP?

U kunt nieuwe gebruikers aanmelden via een aanmeldfomulier dat u bij onze Servicedesk kunt opvragen.

Wat zijn de voordelen in het gebruik van DROP?

Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces.

Voldoet DROP aan de wettelijke eisen voor zowel consolideren als bekendmaken?

Ja, DROP is gebaseerd op de zelfde systemen die u momenteel gebruikt en voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld zijn.

Is het gebruik van DROP wettelijk verplicht?

Per 1 juli 2021 is het verplicht om de officiële publicaties met behulp van de applicatie DROP op officielebekendmakingen.nl te publiceren. Dit betekent dat decentrale overheden, die nu nog in de bladen in eigen beheer en via de eigen website publiceren, dit nu via DROP doen.

Kan ik alles doen wat ik in CVDR en GVOP kon doen?

Vrijwel alle functionaliteit die in CVDR en GVOP zat, wordt ook aangeboden in DROP. Echter worden in het werkproces in DROP wel bepaalde keuzes afgedwongen. Zo kan bijvoorbeeld geen verordening worden bekendgemaakt zonder consolidatie. Ook is het niet meer mogelijk om regelingen te depubliceren.

Is de dubbele invoer nu niet meer nodig?

In het geval van een nieuwe regeling is er geen dubbele invoer meer. Bij een wijziging van een bestaande regeling dient u nog wel de bekendmaking los van de regeling op te voeren.

Zijn de Wordttemplates de zelfde als in GVOP en CVDR?

In DROP maakt u gebruik van de Wordimport 2.0 templates die ook in GVOP gebruikt worden. De oude templates die u in de CVDR gebruikte worden niet meer geaccepteerd in DROP.

Kan ik publicaties ook op mijn eigen website tonen?

De bekendmakingen die u via DROP doet worden op in het digitale Gemeente-/Provinciaal- of Waterschapsblad geplaatst op de centrale website www.officielebekendmakingen.nl. Vervolgens kunt u via een webservice deze bekendmakingen op uw eigen website tonen. Dit is technisch gezien eenvoudig te realiseren, maar deze koppeling dient u wel eenmalig door uw website leverancier te laten maken. Op de documentatiepagina van de GVOP en CVDR is hier een handleiding voor te vinden die u kunt delen met uw leverancier.

Het advies is om bij de plaatsing op uw website uitdrukkelijk te vermelden dat het daar om een kopie van de officiële bekendmaking gaat.

Waarom kan ik mijn regelingen niet meer depubliceren?

De functionaliteit om regelingen te depubliceren is in DROP vervangen door de functie 'redactioneel bijwerken', waarbij via een aparte wizard redactionele aanpassingen kunnen worden gedaan aan een regeling, zonder bekendmaking. De functie om regelingen te depubliceren werd in CVDR te veel verward met de functie om regelingen in te trekken. Daarom is het in DROP alleen nog maar mogelijk om regelingen in te trekken.

Wanneer wordt een regeling zichtbaar op overheid.nl?

Een regeling wordt gelijktijdig met de bekendmaking gepubliceerd op overheid.nl. Als er geen bekendmaking in het dossier aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij het redactioneel bijwerken van een regeling, is de regeling direct zichtbaar. Indexatie door de zoekdienst kan dan nog wel tot 24 uur duren.