DROP 3pas

Als u gebruik wilt maken van het koppelvlak tussen uw vergunningensysteem en DROP, de 3pas koppeling, neem dan contact op met de servicedesk van KOOP om de specificaties op te vragen voor het koppelvlak. Vervolgens kunt u contact opnemen met de leverancier van uw vergunningensysteem voor het realiseren van het koppelvlak.

Levert uw organisatie de (kennisgevingen van) vergunningen al aan in DROP via het koppelvlak dan is de informatie hieronder voor u van belang.

Technische documentatie

Alle technische documentatie over het endpoint 2020/01 is beschikbaar en kan worden opgevraagd via de Servicedesk van KOOP.

Dit endpoint vormt de basis voor de content die aangeleverd moet worden om aan de Wet elektronische publicaties te voldoen per 1 juli 2021.

Het 3pas 2020/01 is in een nieuwe testomgeving (de ETO omgeving) beschikbaar voor het aansluittraject.

Het aansluittraject verloopt in de volgende vier stappen:

  1. Aansluiten op het Proof-of-Concept (PoC) end-point op de Externe Testomgeving (ETO) van KOOP met een gebruikersnaam.
  2. Aansluiten op het TST-Aansluit end-point op de ETO op basis van een certificaat van KOOP.
  3. Aansluiten op het TST-Aansluit end-point op de ETO op basis van een PKI-overheid certificaat van de klant (bijvoorbeeld een gemeente).
  4. Aansluiten op de Productie omgeving.

In stappen 3 en 4 van het aansluittraject wordt er aangesloten met een PKIoverheid certificaat van de organisatie die wil aansluiten. PKIoverheid is een standaard voor beveiligingscertificaten die door Logius wordt onderhouden. Er zijn een aantal (commerciële) aanbieders die PKIoverheid certificaten mogen verstrekken. Voor meer informatie over PKIoverheid kunt u de website van Logius raadplegen.

Bij het aanvragen van een PKIoverheid certificaat zijn er een aantal opties. Wij raden aan om een certificaat uit de Private Root (G1) aan te vragen, omdat deze geschikt zijn voor systeem-naar-systeem verkeer. Certificaten uit de G1 root zijn langer geldig dan het standaard SSL certificaat, daarnaast hoeven deze certificaten niet te voldoen aan aanvullende eisen van browser bouwers.

Tussen elk van de vier fasen van het aansluitraject wordt gekeken of het lukt om de gewenste documenttypen op de juiste manier aan te leveren. Mocht de leverancier van het vergunningen/zaaksysteem van uw organisatie op basis van deze informatie het aansluittraject willen starten, dan kan de afdeling Functioneel beheer van KOOP een gebruikersnaam laten aanmaken waarmee de leverancier op de ETO omgeving kan aansluiten.

De specificaties voor het 3pas endpoint 2020-01 treft u hiernaast “API 2020-01 – Metadatabeschrijving v2.5.pdf

Er is ook een codepakket voor de testtool van 3pas beschikbaar. Dit kan ondersteunen bij het aansluittraject. De leverancier kan dit codepakket van de testtool opvragen bij de Servicedesk.

Verslagen informatiebijeenkomsten

In het verleden zijn er informatiebijeenkomsten geweest voor softwareleveranciers. De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u onderaan deze pagina vinden.