DROP 3PAS

Met de Derde Partij AanleverService (3PAS) kunt u uw zaak- of vergunningensysteem rechtstreeks aansluiten op DROP. Kennisgevingen die u in uw zaak- of vergunningensysteem invoert, worden zo automatisch via DROP op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van 3PAS, neem dan contact op met de leverancier van uw zaak- of vergunningensysteem. De kans is groot dat uw leverancier deze koppeling al kan leveren.

Leveranciers

Verschillende partijen spelen in op DROP en de Wet elektronische publicaties (Wep). Dit zijn systeemleveranciers die bij ons bekend zijn:

Informatie voor leveranciers

Als u als leverancier voor het eerst een koppeling met 3PAS wilt realiseren, neem dan eerst contact op met de Servicedesk van KOOP. Het aansluittraject verloopt in de volgende vier stappen:

  1. Aansluiten op het Proof-of-Concept (PoC) endpoint op de Externe Testomgeving (ETO) van KOOP met een gebruikersnaam.
  2. Aansluiten op het TST-Aansluit endpoint op de ETO op basis van een certificaat van KOOP.
  3. Aansluiten op het TST-Aansluit endpoint op de ETO op basis van een PKI-overheid certificaat van de klant (bijvoorbeeld een gemeente).
  4. Aansluiten op de Productie omgeving.

In stappen 3 en 4 van het aansluittraject wordt er aangesloten met een PKIoverheid-certificaat van de organisatie die wil aansluiten. PKIoverheid is een standaard voor beveiligingscertificaten die door Logius (waar KOOP onderdeel van is) wordt onderhouden. 

Sinds 2022 is Logius gestopt met het uitgeven van publiek vertrouwde certificaten onder PKIoverheid. Hierdoor is er nog maar één optie overgebleven; certificaten uit de Private Root (G1) van PKIoverheid. Deze certificaten zijn bedoeld voor systeem-naar-systeem koppelingen zoals 3PAS.

Tussen elk van de vier fasen van het aansluittraject wordt gekeken of het lukt om de gewenste documenttypen op de juiste manier aan te leveren. Het aansluittraject wordt alleen gevolgd bij de eerste keer dat een leverancier een koppeling oplevert. Nieuwe klanten die dezelfde koppeling gebruiken mogen direct op de productie omgeving aansluiten. Daarnaast is het mogelijk om klanten aan te sluiten op het TST-Aansluit endpoint op de ETO. Hiermee kunnen gebruikers de koppeling testen en oefenen met het systeem. Dit is echter niet verplicht of noodzakelijk.

Technische documentatie

De actuele versie van 3PAS is 2020/01. De technische documentatie van 3PAS vindt u hieronder.