Officiële Bekendmakingen

Op www.officielebekendmakingen.nl worden alle dagelijkse Officiële Bekendmakingen  gepubliceerd. De website bestaat uit alle bekendmakingen per dag, dit zijn er gemiddeld zo’n   1000 tot 2000 . Ook is er een zoekfunctie en een e-mail attenderingsservice beschikbaar via de zoekvariant van de website: zoek.officielebekendmakingen.nl. Via deze website worden zowel publicaties van centrale overheden, decentrale overheden als de publicaties van de Eerste- en Tweede Kamer toegankelijk gemaakt. Deze parlementaire publicaties verschijnen overigens alleen op zoek.officielebekendmakingen.nl en niet op www.officielebekendmakingen.nl. Parlementaire documenten zijn namelijk geen officiële bekendmaking in de zin van de Bekendmakingswet.

Tweede Kamer

Bekendmaking

Via de website Officiele Bekendmakingen maken overheidsorganisaties, , hun publicaties officieel bekend. Per maand worden vele duizenden bekendmakingen gepubliceerd.

Wat staat er in officiële bekendmakingen?

De website zoek.officielebekendmakingen.nl bevat de verzameling van alle bekendmakingen uit:

 • Staatscourant
 • Staatsblad
 • Tractatenblad
 • Gemeenteblad
 • Provinciaal Blad
 • Waterschapsblad
 • Blad Gemeenschappelijke Regeling

Wat is een officiële bekendmaking?

Officiële bekendmakingen zijn de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de centrale overheid, maar ookvergunningen, ruimtelijke plannen, etc. van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking in de Staatscourant, het Staatsblad,en het Tractatenblad  hun rechtsgeldigheid verwerven.

Het gaat om:

 • Verdragen gepubliceerd in het Tractatenblad;
 • Wetgeving zoals opgenomen in het Staatsblad;
 • Ministeriële regelgeving in de Staatscourant;
 • Vergunningen en ruimtelijke plannen van decentrale overheden in de Staatscourant;
 • Publicaties van ZBO’s, Raden, e.a.

Parlementaire stukken
Ook de stukken uit de Eerste en Tweede kamer worden gepubliceerd op zoek.officielebekendmakingen.nl. Dit zijn:

 • Kamerstukken;
 • Handelingen;
 • Kamervragen;
 • Agenda's.

Aanleveren voor publicatie

Aanlevering voor publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl gebeurt digitaal. Er zijn aparte aanleversystemen voor centrale publicaties (vanuit de rijksoverheid) en decentrale publicaties (vanuit gemeenten, provincies en waterschappen).