Officiële bekendmakingen

Op www.officielebekendmakingen.nl worden alle dagelijkse officiële bekendmakingen gepubliceerd. De website bestaat uit alle bekendmakingen per dag, dit zijn er gemiddeld zo’n 1000 tot 2000. Ook is er een zoekfunctie en een e-mailservice beschikbaar via de zoekvariant van de website: zoek.officielebekendmakingen.nl. Via deze website worden zowel publicaties van centrale overheden, decentrale overheden als de publicaties van de Eerste en Tweede Kamer toegankelijk gemaakt. Deze parlementaire publicaties verschijnen alleen op zoek.officielebekendmakingen.nl en niet op www.officielebekendmakingen.nl. Parlementaire documenten zijn in de zin van de Bekendmakingswet geen officiële bekendmaking.

Wat staat er in officiële bekendmakingen?

De website zoek.officielebekendmakingen.nl bevat de verzameling van alle bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad, het Tractatenbladhet Gemeentebladhet Provinciaal bladhet Waterschapsblad en het Blad gemeenschappelijke regeling.

Wat is een officiële bekendmaking?

Officiële bekendmakingen zijn de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de centrale overheid, maar ook vergunningen, ruimtelijke plannen, etc. van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking hun rechtsgeldigheid verwerven.

Het gaat om:

  • Verdragen gepubliceerd in het Tractatenblad;
  • Wetgeving zoals opgenomen in het Staatsblad;
  • Ministeriële regelgeving in de Staatscourant;
  • Vergunningen en ruimtelijke plannen van decentrale overheden in het Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad en Blad gemeenschappelijke regeling;
  • Publicaties van ZBO’s, Raden, e.a.

Parlementaire stukken

Ook de stukken uit de Eerste en Tweede kamer worden gepubliceerd op zoek.officielebekendmakingen.nl. Dit zijn:

  • Kamerstukken;
  • Handelingen;
  • Kamervragen;
  • Agenda's.

Aanleveren voor publicatie

Aanlevering voor publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl gebeurt digitaal. Er zijn aparte aanleversystemen voor centrale publicaties (vanuit de Rijksoverheid) en decentrale publicaties (vanuit gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen).