Gemeenteblad

In het Gemeenteblad plaatsen gemeenten alle actuele officiële bekendmakingen. Doordat dit digitaal gebeurt kunnen inwoners uit alle gemeenten in Nederland dagelijks de meest recente publicaties lezen.

Bekendmaking en rechtsgeldig maken van wetgeving

Alle gemeenten zijn verplicht hun bekendmakingen digitaal te publiceren en de meeste gemeenten doen dit via www.officielebekendmakingen.nl .

Wat staat er in het Gemeenteblad?

In het Gemeenteblad publiceren gemeenten:

  • Algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld verordeningen)

  • Besluiten van algemene strekking (aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projectplannen)

  • Kennisgevingen over beschikkingen, zoals het verlenen van vergunningen.

Aanleveren voor publicatie

Gemeenten zijn verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften integraal in een digitaal Gemeenteblad te publiceren. Als ze besluiten dit via officielebekendmakingen.nl te doen leveren ze via DROP hun eigen publicaties aan voor plaatsing in het Gemeenteblad