Provinciaal blad

In het Provinciaal blad plaatsen provincies alle actuele officiële bekendmakingen. Doordat dit digitaal gebeurt kunnen inwoners uit alle gemeenten in Nederland dagelijks de recentste publicaties lezen.

Bekendmaking en rechtsgeldig maken van wetgeving

Alle provincies n zijn verplicht hun bekendmakingen digitaal te publiceren en de meeste provincies doen dit via www.officielebekendmakingen.nl.

Wat staat er in het Provinciaal blad?

In het Provinciaal blad publiceren provincies:

  • Algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld verordeningen);

  • Besluiten van algemene strekking (aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projectplannen);

  • Kennisgevingen over beschikkingen, zoals het verlenen van vergunningen.

Aanleveren voor publicatie

De aanlevering voor publicatie in Provinciaal blad gebeurt digitaal via DROP.