Afbeelding: N61 bij Hoek Schoondijke, Zeeland
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verkeersbesluitenapplicatie

Met de Verkeersbesluitenapplicatie publiceren Nederlandse overheden verkeersbesluiten. Deze worden meteen rechtsgeldig omdat ze worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl, in de Staatscourant (Rijkswaterstaat) of in het eigen publicatieblad (provincie, gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling). Het gebruik van deze applicatie is wettelijk verplicht voor wegbeheerders.

Bekendmaken van besluiten

Wegbeheerders zijn verplicht om de volledige tekst van een nieuw verkeersbesluit bekend te maken. Door gebruik te maken van de Verkeersbesluitenapplicatie voldoen wegbeheerders aan deze verplichting. De Verkeersbesluitenapplicatie is online beschikbaar na aanmelding. 

Verbeteren informatie van wegbeheerders

De Verkeersbesluitenapplicatie is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (tegenwoordig: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) ontwikkeld, onder het project Elektronische Uitwisseling Verkeersbesluiten. Het doel van het project was het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen wegbeheerders en afnemers van verkeersbesluiten. Sinds 1 januari 2013 is dit gerealiseerd door de verkeersbesluiten van alle wegbeheerders (gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat) op één centrale plek, in een uniform formaat te publiceren. 

Wat levert het u op?

  • Tijdige en volledige distributie van verkeersbesluiten aan derden;
  • Verbeteren van route-informatie in navigatiesystemen, zodat het verkeer de door de wegbeheerders gewenste routes volgt;
  • Verbeteren van dienstverlening aan burgers. Door Berichten over uw Buurt kan iedere burger op de hoogte gesteld worden via bijvoorbeeld een e-mail, zodra er een verkeersbesluit in de eigen woonomgeving wordt afgekondigd;
  • Kostenbesparing voor wegbeheerders, aangezien de wettelijke verplichting tot publicatie in huis-aan-huisbladen is komen te vervallen.