Verkeersbesluiten

Met de verkeersbesluitenapplicatie publiceren overheden verkeersbesluiten en maken deze direct rechtsgeldig door publicatie in de Staatscourant. Het gebruik van deze applicatie is wettelijk verplicht voor wegbeheerders.

Publicaties

Bekendmaken van besluiten

Wegbeheerders zijn verplicht om de volledige tekst van een nieuw verkeersbesluit bekend te maken in de (digitale) Staatscourant. Door gebruik te maken van de Verkeersbesluiten-applicatie voldoen wegbeheerders aan deze verplichting. De Verkeersbesluiten applicatie is online beschikbaar na aanmelding. KOOP heeft het project Elektronische Uitwisseling Verkeersbesluiten uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verbeteren informatie van wegbeheerders

Het project Elektronische Uitwisseling Verkeersbesluiten heeft als doel het verbeteren van de uitwisseling van verkeersbesluiten tussen wegbeheerders en afnemers van verkeersbesluiten. Dit wordt gerealiseerd door vanaf 1 januari 2013 de verkeersbesluiten van alle wegbeheerders (gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat) op een centrale plek, in een uniform formaat te publiceren. De verkeerbesluiten worden geplaatst in een aparte rubriek in de Staatscourant.

Wat levert het u op?

  • Tijdige en volledige distributie van verkeersbesluiten aan derden;
  • Verbeteren van route-informatie in navigatiesystemen, zodat het verkeer de door de wegbeheerders gewenste routes volgt;
  • Verbeteren dienstverlening aan burgers. Met behulp van een attenderingsservice kan iedere burger eenvoudig op de hoogte gesteld worden via bijvoorbeeld een e-mail, zodra er een verkeerbesluit in haar of zijn buurt wordt afgekondigd;
  • Kostenbesparing voor wegbeheerders, aangezien de wettelijke verplichting tot publicatie in huis-aan-huisbladen zal komen te vervallen.