Tractatenblad

Het Tractatenblad is samen met het Staatsblad en de Staatscourant één van de oudste kranten van Nederland. Hierin worden alle internationale verdragen en besluiten gepubliceerd die Nederland heeft gesloten met andere staten of volkenrechtelijke organisaties. Nederland is zelf depositaris (beheerder) van ongeveer 100 van deze verdragen. Het Tractatenblad is op 1 juli 2009 voor het laatst in papieren versie verschenen. Vanaf dat moment worden de publicaties uit het Tractatenblad via www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd en is dat de authentieke bron.

Bekendmaking en rechtsgeldig maken van wetgeving

De uitgave van het Tractatenblad is geregeld in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De zorg voor uitgifte van het Tractatenblad berust bij de Minister van Buitenlandse Zaken en is ondergebracht bij KOOP.

Van papier naar digitaal

Het proces van officieel bekendmaken is verankerd in onze wet- en regelgeving. Partijen die hun wet- en regelgeving officieel moeten publiceren, stuurden tot 2009 hun publicaties naar Sdu Uitgevers via post of e-mail. Daar werd de ontvangen kopij geplaatst in de papieren Staatsblad, Staatscourant of Tractatenblad. Zo werd met publicatie de inwerkingtreding van wetten en regelgeving geregeld.

Op 1 juli 2009 is de Wet Elektronische Bekendmaking in werking getreden en verschijnen de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alleen nog maar in elektronische vorm op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat staat er in het Tractatenblad?

In het Tractatenblad staan:

  • Verdragen die Nederland heeft afgesloten met andere staten of volkenrechtelijke organisaties
  • Besluiten die Nederland heeft afgesloten met andere staten of volkenrechtelijke organisaties

Aanleveren voor publicatie

De aanlevering voor publicatie in het Tractatenblad gebeurt digitaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken levert de publicaties aan via het Digitale Loket voor officiële bekendmakingen.