Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf

Bekendmakingswet

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. De systemen van KOOP zijn aangepast zodat centrale en decentrale overheden kunnen voldoen aan de vereisten van de Wep. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal te informeren over besluiten van de overheidsinstellingen die impact hebben op hun leefomgeving. Voorheen gebeurde dat vooral via lokale huis-aan-huis bladen. Nu gebeurt dat digitaal. Overheidsorganen zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen maken via de systemen van KOOP besluiten publiekelijk kenbaar. Iedereen kan die besluiten inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl.

Berichten over uw Buurt

Met de e-mailservice Berichten over uw Buurt betrekt de overheid haar inwoners met besluiten over hun directe woonomgeving. Er bestaan twee varianten van Berichten over uw Buurt: 

De eerste variant kunnen inwoners zich op eigen initiatief voor aanmelden. In het najaar van 2023 is KOOP begonnen met de stapsgewijze uitrol van de tweede variant. Alle inwoners van Nederland, die 25 jaar en ouder zijn, met een geverifieerd e-mailadres en een MijnOverheid-account, krijgen een abonnement op Berichten over uw Buurt. Dit zijn ongeveer 8 miljoen Nederlanders.

De gevolgen voor uw organisatie

  • De bekendmakingen van de decentrale diensten worden niet meer gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 juli 2021 kunnen alle publicatiebladen gezamenlijk worden doorzocht op https://www.officielebekendmakingen.nl
  • Het is daarom verplicht om de officiële publicaties via DROP te publiceren op https://www.officielebekendmakingen.nl.
  • Kennisgevingen over vergunningen dienen per 1 juli 2021 ook verplicht elektronisch bekend te worden gemaakt.
  • Alle nieuw vastgestelde beleidsregels dienen vanaf 1 juli 2021 volledig bekend te worden gemaakt en geconsolideerd. Per 1 juli 2022 moeten alle op dat moment geldende beleidsregels geconsolideerd zijn aangeboden.
  • Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn.
  • Inwoners van 25 jaar of ouder, met een geactiveerd MijnOverheid-account en geverifieerd e-mailadres krijgen na de uitrol van de e-mailservice Berichten over uw Buurt automatisch e-mails waarin zij op de hoogte worden gesteld van nieuwe bekendmakingen in hun directe woonomgeving.

Documentatie en informatie