Toolkit Over uw buurt

De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice continu op de hoogte te blijven van berichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

Burgers ontvangen informatie over besluiten die direct invloed hebben op hun omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Rechtstreeks via de mail. Zij kunnen zelf instellen welke berichten ze willen ontvangen. Informatie van u als gemeente, provincie of waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor zijn burgers constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over hun buurt of wijk.

In deze toolkit vindt u middelen die u kunt inzetten om burgers te informeren en ‘Over uw buurt’ meer bekendheid te geven.

Best cases
Op een later moment worden hier voorbeelden van het gebruik van de toolkit geplaatst.

Voor de burger
De informatie voor de burger is beschikbaar op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Vragen
Heeft u een opmerking over en/of een suggestie voor deze toolkit? Of heeft u vragen over het gebruik van de toolkit? Neem dan contact op via onze Servicedesk.

Meer informatie leest u hier

Het stappenplan ondersteunt u bij de juiste inzet van de communicatiemiddelen.

Toolkit Over uw buurt

voor Gemeenten

voor Provincies

voor Waterschappen
Print

A2 Poster Gemeente.zip

Advertenties Gemeente.zip

Boilerplates Gemeente.zip

A5 Flyer Gemeente.zip

A2 Poster Provincie.zip 

Advertenties Provincie.zip

Boilerplates Provincie.zip

A5 Flyer Provincie.zip

A2 Poster Waterschap.zip

Advertenties Waterschap.zip

Boilerplates Waterschap.zip

A5 Flyer Waterschap.zip

Web

Webbanners Gemeente.zip

Social media bericht Gemeente.zip

Narrowcasting Gemeente.zip

Webbanners Provincie.zip

Social media bericht Provincie.zip

Narrowcasting Provincie.zip

Webbanners Waterschap.zip

Social media bericht Waterschap.zip

Narrowcasting Waterschap.zip

Persbericht

persbericht_toolkit.odt

persbericht_toolkit.odt

persbericht_toolkit.odt

BOUB
Beeld: ©KOOP