Berichten over uw Buurt rondom een zelfgekozen adres

Met Berichten over uw Buurt rondom een zelfgekozen adres kunnen uw inwoners zich abonneren op een e-mailservice. Na het zélf instellen van een adres, ontvangen ze e-mails met daarin publicaties van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Denk aan vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Met deze dienst worden uw inwoners dus op de hoogte worden gehouden van besluiten die invloed hebben op hun leef- of werkomgeving.

Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres

In het najaar van 2023 is ook een andere variant van Berichten over uw Buurt gelanceerd, deze gebaseerd op het woonadres van uw inwoners. Deze dienst heet Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres. Meer informatie hierover leest u op deze pagina.