Toolkit Berichten over uw Buurt op een zelfgekozen adres

Met Berichten over uw Buurt op een zelfgekozen adres kunnen uw inwoners zich abonneren op een e-mailservice. Na het zélf instellen van een adres, ontvangen ze e-mails met daarin publicaties van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Denk aan vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Met deze dienst worden uw inwoners dus op de hoogte worden gehouden van besluiten die invloed hebben op hun leef- of werkomgeving.

In deze toolkit vindt u middelen die u kunt inzetten om inwoners te informeren en Berichten over uw Buurt op een zelfgekozen adres meer bekendheid te geven.

Meer informatie voor inwoners
Meer informatie voor uw inwoners is beschikbaar op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Vragen
Heeft u een opmerking over en/of een suggestie voor deze toolkit? Of heeft u vragen over het gebruik ervan? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

Het stappenplan ondersteunt u bij de juiste inzet van de communicatiemiddelen.

Toolkit Over uw buurt

voor Gemeenten

voor Provincies

voor Waterschappen
Print

A2 Poster Gemeente.zip

Advertenties Gemeente.zip

Boilerplates Gemeente.zip

A5 Flyer Gemeente.zip

A2 Poster Provincie.zip 

Advertenties Provincie.zip

Boilerplates Provincie.zip

A5 Flyer Provincie.zip

A2 Poster Waterschap.zip

Advertenties Waterschap.zip

Boilerplates Waterschap.zip

A5 Flyer Waterschap.zip

Web

Webbanners Gemeente.zip

Social media bericht Gemeente.zip

Narrowcasting Gemeente.zip

Webbanners Provincie.zip

Social media bericht Provincie.zip

Narrowcasting Provincie.zip

Webbanners Waterschap.zip

Social media bericht Waterschap.zip

Narrowcasting Waterschap.zip

Persbericht

persbericht_toolkit.odt

persbericht_toolkit.odt

persbericht_toolkit.odt