2019004 Onderzoek behoorlijke informatieverstrekking aan omwonenden rondom vergunningverlening

Publicatie van Nationale Ombudsman: 2019004 Onderzoek behoorlijke informatieverstrekking aan omwonenden rondom vergunningverlening.