PLOOI | Platform Open Overheidsinformatie

Update:  De laatste ontwikkelingen omtrent de Woo-index kunt u hier lezen. 

Op 27 oktober 2021 is de Wet open overheid (Woo) in het Staatsblad gepubliceerd (zie Staatsblad 2021/499 en Staatsblad 2021/500). De integrale (geconsolideerde) tekst is opgenomen in Staatsblad 2022/14. De wet is in werking getreden op 1 mei 2022.

Kamerbrief met reactie op advies over Platform Open Overheidsinformatie

Op 23 december 2022 heeft Minister Bruins Slot (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over een scenario-onderzoek over het gebruik van PLOOI en over het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma om te komen tot een Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI), met daarbij haar reactie op het AcICT advies. In deze Kamerbrief wordt een toelichting gegeven over het stopzetten van de huidige variant van PLOOI en het advies om te starten met een eenvoudiger platform. 

Een eenvoudiger platform met overheidsinformatie 

AcICT adviseert de minister van BZK om de ontwikkeling van het platform in zijn huidige vorm stop te zetten en eerst te investeren in een eenvoudiger variant. Deze variant zou moeten bestaan uit een verwijsindex en een zoekfunctie. Het voornemen is om de ontwikkeling van de verwijsindex in het tweede kwartaal van 2023 te starten. 

Ga door of start met het actief openbaarmaken van overheidsdocumentatie

Om onder meer het vertrouwen in de overheid te vergroten is het belangrijk dat bestuursorganen zelf, zie ook de Woo artikel 3.1 inspanningsverplichting, overheidsdocumenten actief openbaar blijven of gaan maken. Dit kan op een eigen of een gezamenlijke website. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden of heeft u vragen? 

Voor het laatste nieuws kunt u zich het beste aanmelden voor de nieuwsbrief.

Heeft u vragen als overheidsorganisatie? Mail (als uw vraag nog niet op de veelgestelde vragen pagina staat) dan naar plooi@koop.overheid.nl.

Heeft u vragen als gebruiker van PLOOI? Mail dan naar open@koop.overheid.nl.