PLOOI | Platform Open Overheidsinformatie

PLOOI staat voor: Platform Open overheidsinformatie. Het platform zorgt ervoor dat overheidsinformatie makkelijk(er) te vinden is voor iedereen. PLOOI biedt inwoners één centrale vindplaats voor actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. In samenhang én makkelijk doorzoekbaar. Ongeacht waar op het internet de informatie is gepubliceerd.

Voor overheidsorganisaties is het een middel om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier openbaar en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek. PLOOI ondersteunt organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo) als deze in werking treedt (naar verwachting: 2021).

Het platform helpt overheden hun informatie -waar en wanneer dat kan- online beschikbaar te stellen, én draagt bij aan het verbeteren van de vindbaarheid van deze informatie.

PLOOI zorgt ervoor dat toegang tot openbare overheidsinformatie makkelijker wordt doordat:

  • Alle informatie op één plek te vinden is. Ongeacht waar op het internet deze informatie is gepubliceerd. U hoeft niet meer apart te zoeken op de verschillende overheidswebsites zoals wetten.nl, overheid.nl, rijksoverheid.nl, tweedekamer.nl of andere sites.
  • PLOOI zoektermen (begrijpelijk voor niet-ambtenaren) toevoegt aan bestanden.
  • Documenten worden door meerdere instanties gepubliceerd, bijvoorbeeld als bijlage. PLOOI zorgt ervoor dat in het zoekoverzicht deze zelfde documenten maar één keer zichtbaar worden. Ook kunt u zien welke organisaties dit document hebben gepubliceerd.
  • Tijdens het zoeken andere documenten worden voorgesteld die misschien ook interessant voor u zijn. Deze documenten kunnen overal op het internet staan. PLOOI kan bijvoorbeeld een  wet van wetten.nl aan u laten zien. Of bijvoorbeeld een document op de website van de belastingdienst waar uw zoekterm in voorkomt.
  • U gemakkelijk kunt zien welke organisatie welke informatie openbaar maakt.