PLOOI Aanlever-API

Omdat het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) in de huidige variant niet op afzienbare termijn beschikbaar komt is besloten om de aanlever-API niet verder te ontwikkelen. Een API (Application Programming Interface) stelt verschillende softwaresystemen in staat om onderling gegevens uit te kunnen wisselen. 

Waarom wordt de aanlever-API niet meer doorontwikkeld? 

Minister Hanke Bruins Slot neemt het advies om de huidige ontwikkeling van PLOOI stop te zetten van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over. U kunt de Kamerbrief lezen voor meer achtergrondinformatie. In het kort betekent het dat de aanlever-API en het aanleverloket in de huidige vorm niet op afzienbare termijn beschikbaar komen.

Wel kunt u de OpenAPI specificatie website blijven raadplegen. De daar beschreven technische specificaties betreffen de laatst gepubliceerde versie.

Let op: Aan de informatie op de OpenAPI specificatie website kunnen geen rechten worden ontleend.