Vraag en antwoord over PLOOI

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over PLOOI. Staat uw vraag niet in deze FAQ, onder aan deze pagina staan contactgegevens vermeld waar u meer informatie kunt opvragen.

Hoe verhoudt de Omgevingswet zich tot PLOOI?

Documenten die in het kader van de Omgevingswet al openbaar worden gemaakt via officielebekendmakingen.nl hoeven niet nog een keer ontsloten te worden via PLOOI. Deze informatie komt automatisch in PLOOI.

Zie hier hoe de KOOP applicaties voor de omgevingswet (LVBB), de Wijziging Bekendmakingswet (DROP) en de Wet open overheid (PLOOI) zich tot elkaar verhouden voor decentrale overheden.

Hoe verhoudt de Wijziging Bekendmakingswet zich tot de Wet open overheid en tot PLOOI?

Documenten die al openbaar worden gemaakt (via DROP) op officiëlebekendmakingen.nl hoeven niet nog een keer ontsloten te worden via PLOOI. Deze informatie komt automatisch in PLOOI.

Klik hier voor meer informatie over de Wijziging Bekendmakingswet.

Zie hier hoe de KOOP applicaties voor de omgevingswet (LVBB), de Wijziging Bekendmakingswet (DROP) en de Wet open overheid (PLOOI) zich tot elkaar verhouden voor decentrale overheden.

Hoe verhoudt PLOOI zich tot Overheid.nl / Wetten.nl / Officielebekendmakingen.nl en Rijksoverheid.nl?

Informatie die al openbaar wordt gemaakt via één of meer van de bovenstaande kanalen hoeft niet nog een keer aangeleverd te worden aan PLOOI. PLOOI haalt de informatie van deze portalen op en deze informatie komt automatisch in PLOOI.

Hoe verhoudt PLOOI zich tot data.overheid.nl?

PLOOI is de plek waar documenten van de overheid gepubliceerd worden, data.overheid.nl is de plek waar datasets van de overheid gepubliceerd worden. Data.overheid.nl is het Nationale dataportaal van de Nederlandse overheid. Het is een centrale vindplaats met daarop zoveel mogelijk datasets van de overheid. Daarbij biedt het platform ook ondersteuning in het publiceren en gebruiken van data.

Hoe verhoudt de Archiefwet zich tot de Wet open overheid en tot PLOOI?

Met het zicht op twee wetten die gevolgen hebben voor informatiebeheer (de Wet open overheid en de modernisering van de Archiefwet) werken het Nationaal Archief en KOOP toe naar de mogelijkheid voor het gebruik van hetzelfde technische koppelvlak voor aanlevering bij PLOOI en aanlevering ter archivering bij het Nationaal archief.

Is PLOOI ontwikkeld door een marktpartij?

Nee. PLOOI is het centrale zoekportaal voor actief openbaar gemaakte overheidsinformatie van de Nederlandse overheid. Het portaal valt onder beheer van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) dat in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt.

Publiceert PLOOI zelf overheidsinformatie?

Nee, alle bestanden op het PLOOI-portaal worden door andere overheden gepubliceerd. PLOOI is alleen een verwijzingsindex.

Kan ik een aanvraag doen voor openbare overheidsinformatie die nog niet beschikbaar is?

Wij kunnen u altijd helpen met het zoeken naar overheidsinformatie. Ook geven wij aan hoe en waar u deze informatie kunt opvragen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u als organisatie op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom PLOOI?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Overige vragen?

De website bekeken en toch nog vragen? Neem contact op met het team van PLOOI via één van onderstaande kanalen:

Heeft u vragen namens uw organisatie? Mail dan naar plooi@koop.overheid.nl

Heeft u vragen als inwoner? Mail dan naar open@koop.overheid.nl

of vul het contactformulier van KOOP in.