Woo-index

Digitale infrastructuur Wet open overheid

KOOP, sinds 1 januari 2023 zelfstandig onderdeel van Logius, heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de opdracht gekregen om de Woo-index en de zoekfunctie te realiseren.


Het Ministerie van BZK heeft over de ingebruikname van de Woo-index en de zoekfunctie op 13 juni jl. een brief gestuurd aan ruim negenhonderd bestuursorganen die onder de Wet open overheid (Woo) vallen.   

De Woo-index verwijst naar documentcollecties die al elders door bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd en een aanvullende zoekfunctionaliteit maakt de documenten in deze collecties op termijn centraal doorzoekbaar.

De Woo-index is vanaf 19 juni 2023 operationeel. KOOP start hierna met het realiseren van de aanvullende zoekfunctionaliteit. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op de Woo-index? meld u zich dan vooral aan voor onze nieuwsbrief.

Op deze pagina vindt u verder hoe u toegang kunt krijgen tot de Woo-index en antwoorden op veelgestelde vragen. KOOP verzorgt ook diverse online informatiebijeenkomsten over de Woo-index en de aanvullende zoekfunctionaliteit. Houd hiervoor het evenementenoverzicht in de gaten.

Register van Overheidsorganisaties 

De Woo-index maakt onderdeel uit van het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In het ROO staan de namen, adressen en andere contactgegevens van Nederlandse overheidsorganisaties. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens.

Definities en hulpmiddelen omtrent de informatiecategorieën

Meer informatie over de definities en hulpmiddelen omtrent de informatiecategorieën is te vinden op open-overheid.nl.