Woo-index

Digitale infrastructuur Wet open overheid

KOOP, sinds 1 januari 2023 zelfstandig onderdeel van Logius, heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de opdracht gekregen om de Woo-index en de zoekfunctie te realiseren. Het ministerie van BZK heeft over de ingebruikname van de Woo-index en de zoekfunctie op 13 juni jl. een brief gestuurd aan ruim negenhonderd  bestuursorganen die onder de Wet open overheid (Woo) vallen.   

De Woo-index verwijst naar documentcollecties die al elders door bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd en de zoekfunctie maakt de documenten in deze collecties centraal doorzoekbaar.

De Woo-index is vanaf 19 juni 2023 operationeel. KOOP start hierna met het realiseren van de zoekfunctie.
 

Register van Overheidsorganisaties 
De Woo-index maakt onderdeel uit van het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In het ROO staan de namen, adressen en andere contactgegevens van Nederlandse overheidsorganisaties. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens.


Woo-account aanvragen vanaf maandag 19 juni 2023
Vanaf maandag 19 juni 2023 is het mogelijk om een Woo-account voor de Woo-index, Woo-informatie en Woo-contactpersoon in het ROO aan te vragen.