Rijksoverheid en Hoge Colleges van Staat

KOOP ontwikkelt producten en diensten voor de hele overheid. Zo publiceren ministeries via het Digitaal Loket in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. En de systemen van KOOP faciliteren de publicatie van parlementaire stukken op Officielebekendmakingen.nl.

Overheidsinformatie vindbaar maken voor iedereen

KOOP is gericht op het inrichten en ondersteunen van de federatieve frontoffice van de Nederlands overheid. Dit doen we door content te organiseren en aan te bieden. Door het ontwikkelen van standaarden en voorzieningen en door het ontwikkelen van een frontoffice kanalen. In deze rol organiseert en regisseert KOOP de informatiestroom van overheden naar gebruikers via de website Overheid.nl.     

Wetten, regelingen en besluiten op Overheid.nl

Op Overheid.nl kunnen bijvoorbeeld juristen, ambtenaren en advocaten terecht voor wetten, regelingen en besluiten. Ook zijn hier de dagelijks gepubliceerde officiële bekendmakingen te vinden uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Lees meer over de toekomst van Overheid.nl.