Rijksoverheid en Hoge Colleges van Staat

KOOP ontwikkelt producten en diensten voor de hele overheid. Zo publiceren ministeries via het Digitaal Loket in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. En de systemen van KOOP faciliteren de publicatie van parlementaire stukken op zoek.officielebekendmakingen.nl.

KOOP is gericht op het inrichten en ondersteunen van de federatieve frontoffice van de Nederlands overheid. Dit doen we door content te organiseren en aan te bieden, door het ontwikkelen van standaarden en voorzieningen en door het ontwikkelen van een aantal frontoffice kanalen. In deze rol organiseert en regisseert KOOP de informatiestroom van overheden naar gebruikers. Hiervoor is een speciale internetsite ontwikkeld: www.overheid.nl. Deze site is onder meer bedoeld voor hen die vanuit hun dagelijkse werk wetten willen inzien zoals juristen, ambtenaren en advocaten. Op de site www.overheid.nl is de toegang geregeld tot verschillende databases, waarin de wetten, regelingen en besluiten terug zijn te vinden. Ook zijn hier de dagelijks gepubliceerde officiële bekendmakingen te vinden uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad.