PLOOI-Sandbox

Omdat het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) in de huidige vorm niet op afzienbare termijn beschikbaar komt is besloten om de Sandbox offline te halen. We zullen op de Sandbox geen support meer bieden en de Sandbox niet meer doorontwikkelen. Vanaf maandag 9 januari 2023 kunt u dan ook niet meer gebruikmaken van de Sandbox.

Waarom gaat de Sandbox offline?

Minister Hanke Bruins Slot neemt het advies om de de ontwikkeling van PLOOI in de huidige vorm stop te zetten van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over. U kunt de Kamerbrief lezen voor meer achtergrondinformatie. In het kort betekent het dat de aanlever-API en het aanleverloket in de huidige vorm niet op afzienbare termijn beschikbaar komen.