De Staatscourant-invoerapplicatie

De Staatscourant-invoerapplicatie is een invoerapplicatie waarmee ministeries en de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman) bepaalde besluiten in de Staatscourant bekendmaken. Deze verschijnen digitaal op de website Officielebekendmakingen.nl.

Voor publicatie in rubriek 'vervreemding erfgoed'

De Staatscourant-invoerapplicatie wordt specifiek gebruikt voor publicaties in de rubriek ‘vervreemding erfgoed’. Publicaties in andere rubrieken worden gedaan via de invoerapplicatie Digitaal Loket.