Digitale terinzagelegging: zo zit het met de Omgevingswet

Hoe zit het met de digitale terinzagelegging onder de Omgevingswet? U leest het antwoord op onze pagina met veelgestelde vragen digitale terinzagelegging.

Sinds 1 juli 2023 is het verplicht om bepaalde publicaties digitaal ter inzage te leggen

Grondslag voor publicatie en terinzagelegging van ruimtelijke besluiten is in de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, geregeld.

Wel of geen terinzagefunctionaliteit

Bij een wijzigingsbesluit omgevingsplan verloopt publicatie van de kennisgeving via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) in het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) op officielebekendmakingen.nl en is er geen kennisgeving die via DROP is geplaatst. De LVBB heeft op dit moment geen terinzagefunctionaliteit zoals DROP die kent. Daarom zal, in die gevallen waarbij er terinzagelegging is die gekoppeld is aan een bekendmaking die via de LVBB verloopt, het voorlopig nodig zijn om deze of via een eigen website/platform of via het meepubliceren als bijlage bij de motivering (met bijbehorende nadelen) te doen.

Bekijk veelgestelde vragen over digitale terinzagelegging 

Om u verder te ondersteunen bij het digitaal ter inzage leggen, kunt u terecht op de informatiepagina digitale terinzagelegging. Daarnaast is het van groot belang dat alle documenten die u ter inzage legt, op de juiste manier anonimiseert. Om u daarbij te helpen heeft KOOP deze veelgestelde vragenpagina anonimiseren ontwikkeld, inclusief een handige checklist anonimiseren bestuursorganen. Ook is er de veelgestelde vragenpagina voor aanvragers van vergunningen

Meer weten? Stuur een e-mail

U kunt altijd een e-mail sturen naar communicatie@koop.overheid.nl.