Veelgestelde vragen anonimiseren | aanvragers vergunningen

Deze informatiepagina is bedoeld als hulpmiddel voor partijen die – vaak voor of namens een opdrachtgever – documenten opstellen voor een vergunningaanvraag bij een overheidsinstantie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een architect, aannemer, stedenbouwkundige of raadgevend of installatietechnisch ingenieursbureau.

Het is raadzaam om bij twijfel altijd een (interne) privacy-expert om advies te vragen over welke gegevens wel en niet onderdeel uit moeten maken van een vergunningaanvraag. Daarnaast raden we het u aan om in dit geval ook met de voor de behandeling van de aanvraag bevoegde overheidsinstantie te overleggen.

Voor een goed begrip van de informatie op dit deel van de website raden wij u aan eerst de algemene informatiepagina over de verplichting tot digitale terinzagelegging te lezen. Voor bestuursorganen is er de veelgestelde vragenpagina over het anonimiseren voor bestuursorganen.