Toegang tot de Woo-index

Indien uw bestuursorgaan op dit moment al informatie op weblocaties publiceert in een categorie die in de Woo  wordt beschreven, dan kunt u die informatie ook via de Woo-index vindbaar maken. Het invoeren hiervan verloopt via de redactie-omgeving van het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In deze omgevingregistreert u de URL’s van de weblocaties waar uw documenten vindbaar zijn.

Hoe bepaalt u wie namens uw organisatie de informatie in de Woo-index gaat invoeren?

Het is van belang dat u binnen uw organisatie bepaalt wie de verwijsindex gaat invullen en bijhouden. Afhankelijk van het type van uw organisatie kunt u op de onderstaande manieren toegang krijgen tot de verwijsindex:

  • Indien gemeente of ZBO* dan kunt u gelijk een account aanvragen voor een Woo-redacteur via deze weblink: Aanvraagformulier Woo-redacteur.
  • Indien geen gemeente of ZBO en uw organisatie is wel opgenomen in het ROO, dan moet u bepalen of de bestaande ROO-redacteur de Woo-gegevens en URL’s gaat invullen in de verwijsindex of dat u hier iemand apart voor aanwijst. Diegene kan dan een account aanvragen voor Woo-redacteur via de volgende weblink: Aanvraagformulier Woo-redacteur.
  • Indien uw organisatie nog niet is opgenomen in het ROO, zorg dan dat uw organisatie wordt geregistreerd in het ROO. Bepaal vervolgens of uw ROO-redacteur ook de Woo-gegevens gaat beheren of dat u hier een aparte Woo-redacteur account voor aanvraagt.

* In plaats van een ROO-redacteur worden de organisatiegegevens van gemeenten aangeleverd door de VNG aan het ROO. Voor ZBO’s worden deze aangeleverd door BZK. Let op: De Woo-gegevens moeten wel door alle bestuursorganen, dus ook gemeenten en ZBO’s, zelf ingevuld worden.

Wie is de ROO-redacteur van mijn organisatie? 

Als u voor een gemeente of een ZBO werkt, dan is er geen sprake van een ROO-redacteur; u kunt gelijk bespreken wie het Woo-redacteurschap voor haar/zijn rekening gaat nemen. In alle andere gevallen: indien u niet weet wie de ROO-redacteur in uw organisatie is, dan kunt u de naam van de ROO-redacteur opvragen via de KOOP Servicedesk.

Aanmeldformulier Woo-redacteur

Zodra bekend is wie de Woo-gegevens gaat beheren en de URL’s gaat registreren (de ROO-redacteur en/of de Woo-redacteur), dan kunt u (indien de ROO-redacteur het niet gaat beheren of als u nog geen ROO-redacteur heeft) een Woo-account aanvragen via het aanmeldformulier.

Is het mogelijk om meerdere Woo-redacteuren per organisatie te hebben?

Ja dit is mogelijk. Per redacteur dient u een aparte aanvraag in te dienen.