Aansluiten op de Woo-index

Als u op dit moment al informatie op internet publiceert in een categorie die in de Wet open overheid (Woo) wordt beschreven, dan kunt u vanaf 19 juni aansluiten op de Woo-index om die informatie ook via de Woo-index vindbaar te maken. Deze aansluiting verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In het ROO registeert u de internetlokatie(s) (URL’s) van uw documentcollecties, zodat deze centraal vindbaar en straks ook doorzoekbaar worden voor de burger.  


ROO-redacteur
Als u al een ROO-redacteur heeft die uw organisatiegegevens in het ROO beheert, dan heeft deze ROO-redacteur op woensdag 14 juni 2023 een mail van de ROO-redactie ontvangen over het centraal registreren van de URL’s in de Woo-index in het ROO, met daarbij een handleiding (de handleiding kunt u hier raadplegen). De ROO-redacteur krijgt de mogelijkheid om het Woo redacteurschap bij een andere collega te beleggen in overleg (en hiervoor een account aan te vragen, dit wordt in de mail uitgelegd).

Wie is de ROO-redacteur van mijn organisatie? 
Als u voor een gemeente of een ZBO werkt, dan is er geen sprake van een ROO-redacteur; u kunt gelijk bespreken wie het Woo-redacteurschap voor haar/zijn rekening gaat nemen. In alle andere gevallen: indien u niet weet wie de ROO-redacteur in uw organisatie is, dan kunt u de naam van de ROO-redacteur opvragen via de KOOP Servicedesk


Aanmeldformulier Woo-redacteur
Zodra bekend is wie de Woo-gegevens gaat beheren en de URL’s gaat registreren (de ROO-redacteur en/of de Woo-redacteur), dan kunt u (indien de ROO-redacteur het niet gaat beheren of als u nog geen ROO-redacteur heeft) een Woo-account aanvragen via het aanmeldformulier.