Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met ons implementatieteam.
 

1. Waar kan ik de brief, gedateerd 8 juni 2023, van de minister raadplegen?

U kunt de brief Actieve openbaarmaking overheidsinformatie: Woo-index hier raadplegen. 

2. Wat biedt de Woo-index?

De Woo-index biedt een centraal overzicht van internetlocaties waarop verschillende overheidsorganisaties de informatie hebben gepubliceerd die ze op basis van de Woo actief openbaar moeten maken. In de Woo zijn zeventien informatiecategorieën gespecificeerd waarvoor deze verplichting gaat gelden. Op de internetlocaties in de Woo-index zijn verzamelingen van documenten in deze specifieke informatiecategorieën te vinden. 

3. Hoe kan ik gebruikmaken van de Woo-index?   

Indien u op dit moment al informatie op internet publiceert in een categorie die in de Wet open overheid (Woo) wordt beschreven, dan kunt u vanaf maandag 19 juni 2023 aansluiten op de Woo-index om die informatie ook via de Woo-index vindbaar te maken. Deze aansluiting verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In het ROO registreert u de URL’s van de internetlocaties waar uw documenten vindbaar zijn. U geeft daarbij aan om welke informatiecategorie het gaat. U kunt zelf besluiten waar u uw informatie op internet aanbiedt. Met behulp van de Woo-index registreert u deze weblocatie(s) centraal, hierdoor wordt de informatie van alle bestuursorganen op één plek vindbaar en straks doorzoekbaar voor de burger. 

4. Hoe kan ik URL’s registreren in het ROO en wie is de ROO-redacteur van mijn organisatie?

Uw ROO-redacteur of een speciaal aangewezen Woo-redacteur is verantwoordelijk voor het registreren van de URL’s in het ROO ten behoeve van de Woo-index. 

Als u voor een gemeente of een ZBO werkt, dan is er geen sprake van een ROO-redacteur; u kunt gelijk bespreken wie het Woo-redacteurschap voor haar/zijn rekening gaat nemen. In alle andere gevallen: indien u niet weet wie de ROO-redacteur in uw organisatie is, dan kunt u de naam van de ROO-redacteur opvragen via de KOOP Servicedesk

5. Waar en vanaf wanneer kan ik een Woo-redacteurenaccount aanvragen?

Vanaf maandag 19 juni 2023 kunt u een Woo-redacteurenaccount voor de Woo-index, Woo-informatie en Woo-contactpersoon aanvragen via dit webformulier.

6. Waar kan ik de handleiding van de Woo-index downloaden?

De handleiding Register Overheidsorganisaties voor Woo-redacteuren kunt u hier raadplegen.

7. Wat is de inlogpagina van het ROO voor ROO- en Woo-redacteuren?

De inlogpagina voor redacteuren is Inlogscherm (overheid.nl)

8. Is het mogelijk om meerdere Woo-redacteuren per organisatie te hebben?

Ja, dit is mogelijk. Per redacteur dient u een aparte aanvraag in te dienen. 

9. Kan ik bij contactpersoon ook algemene contactinformatie invoeren?

Ja. U kunt bijvoorbeeld in plaats van een persoonsnaam ook de naam van een loket of een e-mailadres van een gemeenschappelijke mailbox invoeren.

10. Als ik mijn woo-gegevens of verwijzingen opneem in de woo-index, waarom zie ik deze dan niet op de standaard ROO-webpagina?

De ingevulde gegevens in de Woo-index zijn niet te raadplegen via de ROO-webpagina. De publieke webpagina van de Woo-index is bereikbaar via: https://organisaties.overheid.nl/woo. Hier kunt u de door u ingevulde gegevens raadplegen. 

11. Waarnaar moet een URL die ik opneem in de Woo-index bij een informatiecategorie verwijzen?

De URL die wordt opgevoerd van een informatiecategorie dient te verwijzen naar een documentverzameling waar de documenten van de betreffende categorie worden gepubliceerd.

12. In het ROO staan gegevens die voor mijn gemeente niet kloppen. Hoe kan ik deze gegevens wijzigen?

KOOP haalt gegevens uit databank leden van VNG. Als er iets niet juist in de ROO staat dan moet dat in de bron (databank VNG) worden gewijzigd. 

13. Moet ik betalen voor de aansluiting op de Woo-index?

Nee, er zijn geen maandelijkse of jaarlijkse kosten aan verbonden om aan te sluiten op de Woo-index. Wel moet u de kosten betalen voor uw eigen website en/of eventueel waar uw organisatie de documenten publiceert. Op het aansluiten van de Woo-index zijn geen maandeiljkse of jaarlijkse kosten aan verbonden. 

14. Wat moet ik doen als ik nog geen informatie online publiceer?

Indien u op dit moment nog geen informatie in de Woo-categorieën op internet publiceert, dient u dit te organiseren om op de Woo-index te kunnen aansluiten. De index kan immers alleen verwijzen naar op internet gepubliceerde informatie. Aangezien op enig moment de verplichting tot actieve openbaarmaking door middel van de Woo-index zal ingaan, verdient het aanbeveling om op korte termijn met een publicatieomgeving op internet aan de slag te gaan.
 

15. Wat kan ik de komende tijd verwachten?

De definities en hulpmiddelen omtrent de informatiecategorieën zal BZK breed verspreiden en publiceren op open-overheid.nl.