Model Kennisgeving Erfgoedwet - vervreemding

Vervreemdingen Erfgoedwet per 1 juli 2016 in de Staatscourant

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Voor het eerst is er één integrale wet die betrekking heeft op cultuurgoederen, musea, monumenten en (maritieme) archeologie.

Een onderdeel van deze wet is de verplichting om een voornemen tot vervreemding van cultuurgoederen in eigendom van overheden, aan te kondigen in de Staatscourant  (art. 4.17 Erfgoedwet). Deze verplichting geldt voor gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Daarnaast dient een definitief besluit tot vervreemding ook gepubliceerd te worden via de Staatscourant. Dit volgt uit algemene wettelijke regels.

Lees meer over het proces van het vervreemden van erfgoed.

Gemeenten en provincies

De melding van vervreemdingen is voor gemeenten en provincies geregeld via  DROP en de  Staatscourant Invoerapplicatie. De VNG en IPO hebben een modelformulier voorvervreemding beschikbaar gesteld dat gebruikt kan worden om een voornemen tot vervreemding bekend te maken. Het model is terug te vinden in de applicatie en daarnaast als WORD 2.0 importdocument beschikbaar.

Alle gemeenten en provincies hebben toegang tot DROP of de Staatscourant Invoerapplicatie. Heeft u als medewerker nog geen toegang? Dan kunt u deze aanvragen bij uw interne contactpersoon voor deze applicaties. Mocht u niet weten wie dat is, dan kunt u contact opnemen met de KOOP servicedesk.

Rijksoverheid

Voor vervreemding van alle cultuurgoederen van de Staat der Nederlanden is een volmacht van de Minister van OCW vereist. Deze kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE is ook verantwoordelijk voor plaatsing van het voornemen tot vervreemding (en het definitieve besluit) in de Staatscourant. De vervreemdingsprocedure voor de Rijksoverheid kunt u hier nalezen.

Musea

Als een geregistreerd museum cultuurgoederen beheert die eigendom zijn van een overheid, dan volgt het museum bij vervreemding ook altijd de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) van de Museumvereniging. De eigenaar/overheid blijft verplicht om de vervreemding te publiceren in de Staatcourant.

Meer lezen?