Modelkennisgevingen

De Wet elektronische publicaties voorziet dat zeveneneenhalf miljoen burgers in Nederland actief geattendeerd gaan worden op kennisgevingen vanuit de overheid. Meerdere gebruikersonderzoeken laten zien dat de inhoudelijke kwaliteit van de geschreven stukken te wensen overlaat. Deze kennisgevingen geven dan onvoldoende inhoudelijke informatie en zijn onbegrijpelijk voor inwoners door het gebruik van formele en ambtelijke taal.

Ipads en iphones

Modelkennisgevingen opgesteld

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven om tot modelkennisgevingen te komen. Deze modelkennisgevingen zijn opgesteld in begrijpelijke taal. De modelkennisgevingen zijn getoetst door taalkundige en juridische experts bij de decentrale overheden, Genootschap Onze Taal en burgers via Stichting ABC.

De modelkennisgevingen richten zich op de omgevingsvergunningen. Het blijkt uit de analyse van KOOP dat verreweg de meeste publicaties omgevingsvergunningen zijn.

Modelkennisgevingen toepassen in uw organisatie

In uw organisatie kunt u deze modelkennisgevingen gebruiken en toepassen door deze intern te verspreiden aan de afdelingen die zich met vergunningen bezig houden.

Deze modelkennisgevingen zijn opgesteld in het Word 2.0 formaat. De opstellers van vergunningen hoeven enkel een aantal tekstvelden aan te passen naar de situatie die van toepassing is.

Maakt uw organisatie gebruik van een 3pas koppelvlak?

Dit is het koppelvlak tussen uw vergunningensysteem en DROP. Dan kunt u de opdracht geven aan de leverancier van uw vergunningensysteem om de modelkennisgevingen op te nemen in het vergunningensysteem. Uw leverancier is op de hoogte van het bestaan van deze modelkennisgevingen.

Servicepunt KOOP

Met het beschikbaar stellen van deze modelkennisgevingen draagt KOOP zo bij, in samenwerking met u, dat burgers begrijpelijke kennisgevingen ontvangen.

Heeft uw organisatie zelf al begrijpelijke kennisgevingen opgesteld? Dan kunt u gebruik blijven maken van uw eigen kennisgevingen. De modelkennisgevingen zijn bedoeld als service.

Mist u één of meerdere modelkennisgevingen? Of heeft u inhoudelijk verbetervoorstellen? U kunt dit melden bij onze Servicedesk.