Attenderen Berichten over uw Buurt MijnOverheid

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Doel van de wet is om inwoners digitaal actief te informeren over besluiten van de overheid die impact hebben op hun leefomgeving. 

Voorbeelden van deze besluiten, ook wel bekendmakingen genoemd, zijn door een gemeente verleende vergunningen, bouwplannen en toevoeging of wijziging in plaatselijke regelgeving. Samen met Logius heeft KOOP de dienst Berichten over uw Buurt gemaakt. Deze dienst biedt inwoners de mogelijkheid om gemakkelijk en snel bekendmakingen digitaal in te zien. Iedereen kan die besluiten nu al inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl. De mogelijkheid om die besluiten in te zien is sinds 2021 ook actief op MijnOverheid. ‘Berichten over uw Buurt’ is op MijnOverheid geplaatst onder het thema ‘Wonen’. 

Aankondiging attenderingsdienst

Om landelijk bekendheid te geven aan deze dienst krijgen alle inwoners van Nederland, die 25 jaar of ouder zijn, met een geverifieerd e-mailadres en een MijnOverheid-account een abonnement op Berichten over uw Buurt. Deze inwoners ontvangen een welkomstmail. In deze e-mail worden zij op de hoogte gesteld dat voor hen een abonnement is aangemaakt voor Berichten over uw buurt en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Naar verwachting ontvangen circa 7,5 miljoen inwoners onaangekondigd de welkomstmail. 

De rol van uw gemeente

Er vinden geen campagnes rondom de dienst plaats. De inwoners worden enkel per e-mail geïnformeerd. Als gemeente kunt u via uw eigen communicatiekanalen de inwoners op de hoogte stellen van de dienst en eventueel het informatiebericht ter aankondiging op uw website of social mediakanalen plaatsen. In verband met het hoge aantal inwoners die onaangekondigd worden aangeschreven, is het van belang dat zij zo volledig en begrijpelijk mogelijk hierover worden geïnformeerd. Ter ondersteuning voor uw organisatie heeft KOOP twee hulpmiddelen ontworpen, namelijk de Modelkennisgevingen en de Checklist direct duidelijke berichten.

De welkomstmail

voorbeeld welkomstmail attenderingsdienst Berichten over uw Buurt
voorbeeld welkomstmail attenderingsdienst Berichten over uw Buurt

De welkomstmail wordt verzonden met als afzender Overheid.nl en heeft als onderwerp 'Welkom bij Berichten over uw Buurt'.

In de mail zijn er één of meerdere bekendmakingen over de buurt van de inwoner opgenomen. De standaard straal is ingesteld op basis van de bevolkingsdichtheid (stedelijkheid) rondom het woonadres. Met deze e-mail krijgt de ontvanger een eerste indruk van de dienst en toekomstige bekendmakingen. Onderaan de e-mail wordt ook de mogelijkheid geboden tot uitschrijving.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van de welkomstmail.

Wat betekent de dienst Berichten over uw Buurt voor uw gemeente?

Het introduceren van een nieuwe dienst brengt mogelijke ook vragen vanuit uw inwoners met zich mee, zo kan uw gemeente rekening houden met de volgende scenario's: 

  1. Na het verzenden van de welkomstmail over de attenderingsdienst zou er een toename aan vragen kunnen binnenkomen bij het Klant Contact Centrum van uw gemeente; 
  2.  Doordat inwoners meer inzicht krijgen in bekendmakingen uit hun buurt, is een mogelijk gevolg dat de bezwaarschriften binnen uw gemeente toenemen.

Naast bovengenoemde scenario's is het ook verstandig om zowel intern als extern afstemming te zoeken met de afdeling communicatie van uw organisatie, maar ook om andere betrokken collega's tijdig te informeren. 

Mocht u dit lezen en werkzaam zijn bij een waterschap of een provincie dan zijn bovengenoemde scenario's ook een mogelijkheid voor uw organisatie.

Wanneer ontvangen inwoners van uw gemeente de welkomstmail?

De verzending van de welkomstmail vindt in fases plaats, en er wordt gestart met gemeenten met de kleinste aantallen inwoners. De ervaringen van dat eerste deel van de uitrol wordt gebruikt om de verdere uitrol te verbeteren. Hieronder staat het uitrolschema. In dit schema kunt u zien wanneer welkomstmails worden gestuurd naar de inwoners van een gemeente.

Naar verwachting zijn dit de gemeenten die vanaf december 2022 worden uitgerold.

Aansluiting gemeenten e-mailservice Berichten over uw Buurt
Gemeente Datum
Schiermonnikoog 5-12-2022
Vlieland 8-12-2022
Rozendaal 9-12-2022
Ameland 13-12-2022
Terschelling 15-12-2022

Via de tweewekelijkse nieuwsbrief informeren wij u als het verdere uitrolschema gepubliceerd is. Hierin informeren wij u ook over de voortgang en als er wat in het uitrolschema wijzigt.

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen kunt u zich hier daarvoor aanmelden.

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.