Berichten over uw Buurt

Om inwoners digitaal actief te informeren over besluiten van de overheid die impact hebben op hun leefomgeving, heeft KOOP samen met Logius de dienst Berichten over uw Buurt gemaakt. Deze dienst biedt inwoners de mogelijkheid om gemakkelijk en snel besluiten digitaal in te zien. 

Voorbeelden van deze besluiten, ook wel bekendmakingen genoemd, zijn bij een gemeente aangevraagde en verleende vergunningen, bouwplannen en toevoegingen of wijzigingen in plaatselijke regelgeving. Iedereen kan die besluiten nu al inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl. Die besluiten zijn sinds 2021 ook in te zien via MijnOverheid onder het thema 'Wonen'. Hieraan wordt een nieuwe dienst toegevoegd: een e-mailservice waarin inwoners automatisch op de hoogte worden gesteld van besluiten die direct impact hebben op hun woonomgeving.

Berichten over uw Buurt volgt uit de Wet elektronische publicaties, die per 1 juli 2021 in werking is getreden.

Aankondiging e-mailservice

Om landelijk bekendheid te geven aan deze dienst krijgen alle inwoners van Nederland, die 25 jaar of ouder zijn, met een geverifieerd e-mailadres en een MijnOverheid-account een abonnement op Berichten over uw buurt. Deze inwoners ontvangen een welkomstmail. In deze e-mail worden zij op de hoogte gesteld van wat voor dienst Berichten over uw Buurt is en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Naar verwachting ontvangen circa 7,5 miljoen inwoners onaangekondigd de welkomstmail. 

De rol van uw gemeente in de informatievoorziening

Er vindt geen landelijke campagne rondom de dienst plaats. Inwoners worden enkel per e-mail geïnformeerd. Als gemeente kunt u via uw eigen communicatiekanalen inwoners op de hoogte stellen van de dienst en eventueel dit informatiebericht ter aankondiging op uw website, in het huis-aan-huisblad of op socialemediakanalen plaatsen. In verband met het hoge aantal inwoners dat onaangekondigd wordt aangeschreven, is het van belang dat zij zo volledig en begrijpelijk mogelijk hierover worden geïnformeerd. Ter ondersteuning voor uw organisatie heeft KOOP drie hulpmiddelen ontworpen, het Informatiebericht voor inwoners,  Modelkennisgevingen en de Checklist direct duidelijke berichten.

De mogelijke impact op uw organisatie

Het introduceren van een nieuwe dienst brengt mogelijk ook vragen vanuit uw inwoners met zich mee. Zo kunt u als gemeente rekening houden met de volgende scenario's: 

  1. Na het verzenden van de welkomstmail over de e-mailservice zouden er meer vragen kunnen binnenkomen bij het Klant Contact Centrum van uw gemeente; 
  2.  Doordat inwoners meer inzicht krijgen in bekendmakingen uit hun buurt, is een mogelijk gevolg dat de bezwaarschriften binnen uw gemeente toenemen.

Naast bovengenoemde scenario's is het verstandig om afstemming te zoeken met de afdeling communicatie van uw organisatie, en om andere betrokken collega's tijdig te informeren. 

Mocht u dit lezen en werkzaam zijn bij een waterschap of een provincie dan zijn bovengenoemde scenario's ook een mogelijkheid voor uw organisatie.

Wanneer ontvangen inwoners van uw gemeente de welkomstmail?

De verzending van de welkomstmail vindt in fases plaats en er wordt gestart met gemeenten met de kleinste aantallen inwoners.

Op dit moment zijn we nog bezig met aanpassingen om de dienstverlening optimaal te kunnen aanbieden. Wanneer de aanpassingen zijn gerealiseerd, zal met de geleidelijke invoering van de e-mailservice worden gestart. Zoals het er nu uitziet, zullen we na de zomer beginnen met de uitrol. De uitrol zal dus niet in het tweede kwartaal van dit jaar starten. Wij houden u op de hoogte via onze tweewekelijkse nieuwsbrief en deze website. Wanneer uw gemeente aan de beurt is, leest u dat daar minimaal vier weken van tevoren.

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden.

De welkomstmail

voorbeeld welkomstmail Berichten over uw buurt
voorbeeld welkomstmail Berichten over uw buurt

De welkomstmail heeft als onderwerp 'Welkom bij Berichten over uw Buurt' en Overheid.nl is de afzender.

In de mail zijn er één of meerdere bekendmakingen over de buurt van de inwoner opgenomen. De standaard straal is ingesteld op basis van de bevolkingsdichtheid (stedelijkheid) rondom het woonadres. Met deze e-mail krijgt de ontvanger een eerste indruk van de dienst en toekomstige bekendmakingen. Onderaan de e-mail wordt ook de mogelijkheid tot uitschrijving geboden.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van de welkomstmail.

Veelgestelde vragen

 Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over Berichten over uw Buurt. Komt u er daarna nog steeds niet uit? Neem dan contact op met onze Servicedesk.