Zo ziet de toekomst van Overheid.nl eruit

Wie een kind krijgt, raadsnotulen zoekt of bouwplannen van de buren wil weten, vindt straks via Overheid.nl precies de informatie die nodig is. In begrijpelijke taal. Hoe zit dat? Een gesprek met Mathijs Kleijnen (KOOP), manager Overheid.nl. ‘Alle overheidsinformatie online vindbaar op één plek, uniek in de wereld.’

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Logius-KOOP
Mathijs: ‘Ongeacht de vraag, je krijgt straks op Overheid.nl meteen het antwoord dat je verder helpt.'

Stip aan de horizon. Wie tegenover zijn huis bij het station een bouwkeet ziet, weet dankzij een e-mail van Overheid.nl dat hiervoor een vergunning is. In datzelfde bericht staat een link naar het verhaal van de gemeente en ProRail over wat de vernieuwing van het hele stationsgebied betekent. Plus een stappenplan voor het maken van bezwaar of in contact te komen met de overheid. Mathijs: ‘We geloven in een open overheid. Waarin een burger precies kan volgen hoe een besluit tot stand komt en kan nagaan of hij eerlijk behandeld is. Maar ook, heel iets anders, wat je moet regelen als je een kind verwacht of trouwt. Via Overheid.nl maken we dat de komende jaren allemaal mogelijk.’ Hoe? Mathijs noemt 3 speerpunten.    

1. Overheidsinformatie vindbaar maken voor iedereen

Missie van KOOP, de drijvende kracht achter Overheid.nl: overheidsinformatie online beschikbaar en vindbaar maken. Zodat iedereen vindt wat voor hem of haar van belang is. Bijvoorbeeld met Berichten over uw Buurt. Via deze e-mailservice ontvangt iedereen van 25 jaar of ouder, met een e-mailadres bekend bij MijnOverheid, maximaal 1x per week een e-mail van Overheid.nl. Hierin staat bijvoorbeeld de vergunning voor de kap van een boom in de straat. Van Maastricht tot Texel, bijna alle gemeenten gebruiken de e-mailservice al. De rest volgt stapsgewijs voor de zomer.   

Wekelijks nu al meer dan 450.000 bezoekers extra op Overheid.nl

Mathijs: ‘Voor veel mensen is het uitpluizen van de Staatscourant of het huis-aan-huisblad niet handig en gebruikelijk. Of je nu in Den Haag of Lutjebroek woont, via Berichten over uw Buurt krijg je overheidsinformatie op maat; je hoeft niet meer op zoek. Sinds een half miljoen mensen gebruikmaakt van onze e-mailservice, stijgt het bezoekersaantal op Overheid.nl met 450.000 per week. Gezien dat succes, versnellen we de uitrol naar alle Nederlandse gemeenten.’ Bekijk welke gemeenten al aangesloten zijn

Vergroot afbeelding Op deze afbeelding staat een voorbeeld van de afbeeldingen die gebruikt worden voor de e-mailservice Berichten over uw Buurt. Bijvoorbeeld de vraag of de buren gaan verbouwen, er nieuwe horeca komt, een boom in de straat wordt gekapt of er een evenement in de buurt komt.  Dankzij deze afbeeldingen bent u op de hoogte hoe KOOP burgers informeert over Berichten over uw Buurt.
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Berichten over uw Buurt informeert bijvoorbeeld over de kap van een boom in de straat

2. Openbaar en vindbaar maken van miljoenen overheidsdocumenten

Van beslisnota’s tot vergadernotulen, en van adviezen tot klachtoordelen: straks moet het van de Wet open overheid (Woo) allemaal openbaar en vindbaar zijn. Voor alle overheidsorganisaties, op een eigen digitale plek. Mathijs: ‘We bouwen een zoekmachine die zorgt dat die 17 categorieën documenten straks goed vindbaar zijn op Overheid.nl. Dus het hele ‘wetgevingswiel’: van het idee van een politicus of beleidsmedewerker, via de adviezen en besluitvorming, tot de rechtspraak. Alles vind je straks op één plek. Uniek in de wereld.’

100.000 documenten van Rijkswaterstaat op Overheid.nl 

Voor overheidsorganisaties is het openbaar maken van die miljoenen documenten een uitdaging, weet Mathijs: ‘Als kennispartner kunnen we daarin adviseren en ondersteunen. In een referentietraject met Rijkswaterstaat hebben we 100.000 documenten vindbaar gemaakt op Overheid.nl. Binnenkort start een test met acht gemeenten. Zo werken we samen aan een open overheid. Zodat iedereen ziet hoe een besluit tot stand komt.’

3. Begrijpelijke taal, voor iedereen

Overheid.nl blijft ook de vindplaats voor wet- en regelgeving, bijvoorbeeld via Wetten.nl en Officielebekendmakingen.nl. Belangrijke informatie, zegt Mathijs, want je kunt er rechten aan ontlenen. ‘Waar we naartoe werken: formele publicaties koppelen aan laagdrempelige en begrijpelijke teksten. Zodat iedereen weet wat er staat. En je geen jurist hoeft te zijn om een besluit te begrijpen. Terugkomend op het voorbeeld van de bouwkeet: die vergunning voor een bouwkeet interesseert waarschijnlijk lang niet iedereen. Terwijl de toekomst van het stationsgebied wel in de smaak valt. Die informatie moet dan ook voor iedereen duidelijk zijn. Samen met de Dienst Publieke Communicatie en gemeenten gaan we daarmee aan de slag.’

Levensgebeurtenissen van Rijksoverheid.nl naar Overheid.nl

Wat je moet regelen als je een kind krijgt, gaat trouwen of een paspoort aanvraagt, lees je nu op Rijksoverheid.nl. ‘Deze levensgebeurtenissen verhuizen straks naar Overheid.nl. En met de Kamer van Koophandel willen we experimenteren met een open zoekveld ‘Waarmee kunnen we u helpen?’ Technisch, juridisch en functioneel zitten daar veel haken en ogen aan. Maar het is wel de stip op de horizon: ongeacht de vraag, je krijgt meteen het antwoord dat je verder helpt.’