Standaarden

Op de website standaarden.overheid.nl worden alle technische componenten gepubliceerd die zijn ontwikkeld om informatie van de Nederlandse overheid op internet vindbaar te maken en in samenhang te kunnen presenteren. Ook andere standaarden die voor de overheid zijn ontwikkeld kunnen hier worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van deze uniforme standaarden bij het publiceren van overheidsinformatie zijn innovatieve toepassingen als linked-data mogelijk.

Overheidsinformatie vindbaar maken

De overheid produceert informatie. De overheid is groot en er wordt veel informatie geproduceerd. Deze overheidsinformatie verschilt sterk in vorm, bedoeling, publiek, onderwerp, herkomst en actualiteit. Om te zorgen dat informatie vindbaar is en in samenhang met andere informatie gepresenteerd kan worden, is het nodig om deze te ordenen. Dat kan door het vastleggen van eigenschappen die de informatie op een gestructureerde manier beschrijven. Die eigenschappen van informatie noemen we metadata: gegevens over gegevens.

Standaarden

Om een goed bereikbare frontoffice voor de Nederlandse overheid te realiseren is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van standaarden en standaard voorzieningen. Deze maken het mogelijk dat overheidsinformatie, ook al wordt deze op verschillende plekken gepubliceerd, toch linkbaar en doorzoekbaar wordt op centrale plekken zoals overheid.nl.

Op deze wijze kan de kwaliteit van de dienstverlening over de overheid gelijk zijn en beheersbaar worden gemaakt. Voorzieningen en standaarden als de webrichtlijnen, zoekdienst, samenwerkende catalogi, zijn van essentieel belang om dit te bereiken. Deze voorzieningen en standaarden worden doorgaans dan ook breder ingezet dan alleen binnen de kanalen die KOOP beheert en ontwikkelt. Daarom worden deze standaarden gepubliceerd op standaarden.overheid.nl.