Linked Data

In opdracht van het ministerie van Financien ontwikkelde KOOP een basisvoorziening om de samenhang in overheidsinformatie inzichtelijk te maken. Met behulp van de techniek van linked data wordt de samenhang van overheidsinformatie  met bijvoorbeeld de wet- en regelgeving verzameld, gestandaardiseerd en beschikbaar gemaakt voor hergebruik. 

Linked data beschikbaar

De Linked Data producten zijn sinds mei 2014 beschikbaar voor gebruik in overheidstoepassingen. Op het openbare linked-data portaal vindt u voorbeelden van de Linked Data infrastructuur.

Waarom linked data

De samenhang met wet- en regelgeving maakt het mogelijk om: 

  • overheidsinformatie sneller te kunnen vinden;
  • verbanden en samenhang in informatie te ontdekken die normaal weinig inzichtelijk is;
  • duurzaam te verwijzen naar wet- en regelgeving, jurisprudentie en publicaties (m.b.v. de juriconnect standaard);
  • te attenderen op relevante wetswijzingen en beschikbaar komen van gerelateerde informatie.