Data.overheid.nl

Data.overheid.nl is het nationale Open Data-portaal van de Nederlandse overheid. In dit portaal zijn zoveel mogelijk beschikbare open-databestanden van de Nederlandse overheid te vinden. Door deze informatie als open data aan te bieden, is de data vrij om te hergebruiken door iedereen die dat wil. Zo kunnen burgers, studenten, bedrijven of particulieren zelf een toepassing bedenken met overheidsdata.

Wat is open data?

  • Open Data is openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op de data;
  • De data is bekostigd uit publieke middelen;
  • De data voldoet bij voorkeur aan ‘open standaarden’;
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar.

Waarom open data publiceren

'Open tenzij' is het adagium van het kabinet als het aankomt op overheidsinformatie. De overheid gaat informatie dus steeds actiever openbaar maken. Open data past bij een overheid die haar taken in transparantie uitvoert. Dit vergt een mentaliteitsverandering, maar meer openheid ontstaat ook door het eenvoudigweg te doen. De jaarlijkse update & quality-controle van alle ministeries is één van de belangrijkste acties die de overheid onderneemt bij het openbaar maken van data.

Wetgeving over open data

De belangrijkste wetten aangaande open overheid en transparantie zijn de volgende: