Uitvoeringsinformatie

Overheidsorganisaties die wet- en regelgeving uitvoeren, handhaven en toetsen, produceren uitvoeringsinformatie. Denk hierbij  aan de beleidsregels van de SVB of UWV, de handboeken van de Belastingdienst, de instructies van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Of de uitspraken en adviezen van de Raad voor strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. KOOP levert aan rijksoverheden en ZBO’s een redactie- en publicatiesysteem voor uitvoeringsinformatie, het PUC: Puclicatieplatform UitvoeringsContent.

Uitvoeringsinformatie ook vindbaar op Overheid.nl

Uitvoeringsorganisaties publiceren met het PUC-systeem hun formele overheidsinformatie als open data. In samenhang met wet- en regelgeving en jurisprudentie, en dragen hiermee bij aan een open overheid en transparantie van de uitvoering. Professionals, betrokkenen of geïnteresseerden kunnen via de website Overheid.nl de uitvoeringsinformatie vinden en hergebruiken.

Overzicht van uitspraken tuchtrecht

Naast de uitvoeringsinformatie in PUC (Platform UitvoeringsContent), publiceert KOOP ook de collectie Tuchtrecht. Openheid van tuchtrechtelijke uitspraken draagt bij aan het vertrouwen van burgers en het versterkt de positie van (potentiële) klagers. Publicatie van tuchtrechtelijke uitspraken heeft daarnaast preventieve werking.