Tuchtrecht

Op de website tuchtrecht.nl staan alle officiële uitspraken van tuchtcolleges in Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld uitspraken over tuchtzaken in medische beroepen of in de advocatuur. Door publciatie van deze uitspraken op overheid.nl wordt bijgedragen aan transparantie in tuchtzaken. Professionals, betrokkenen of geïnteresseerden kunnen via deze openbare website kennisnemen van de door de colleges gewezen uitspraken.

Welke tuchtcolleges publiceren op tuchtrecht.nl

  • Accountants;
  • Advocatuur;
  • Gerechtsdeurwaarders;
  • Medische beroepen;
  • Notarissen;
  • Diergeneeskundigen;
  • Productschap Akkerbouw;
  • Productschap Pluimvee en Eieren;
  • Productschap Vee en Vlees.

Transparantie in Tuchtrecht

Transparantie van tuchtrechtelijke uitspraken bevordert het vertrouwen van burgers en het versterkt de positie van (potentiële) klagers. Van een heldere publicatie van tuchtrechtelijke uitspraken zal bovendien een zekere preventieve en normerende werking uitgaan in de richting van de beroepsgenoten.

Publiceren van tuchtuitspraken

Tuchtcolleges kunnen hun uitspraken zelfstandig publiceren, waardoor zij op één plek, zeven dagen per week, voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar zijn. Alle tuchtrechtelijke uitspraken krijgen, net als het geval is bij rechtelijke uitspraken, een uniek Landelijk Juridprudentie (LJN) -nummer. Nederland is hiermee een voorbeeld voor anderen landen binnen de Europese Unie.