PUC | Platform UitvoeringsContent

PUC is een publicatieplatform voor uitvoeringscontent van overheidsorganisaties. Hiermee kunnen zij de eigen uitvoeringsinformatie zoals handboeken, werkinstructies en beleid redigeren en publiceren voor intern en publiek gebruik (open data). Door publicatie op PUC wordt dit tevens in samenhang met wet- en regelgeving, jurisprudentie en officiële overheidspublicaties gepubliceerd als linked-data. Daarnaast werkt PUC ook als een intern juridisch kennissysteem, doordat alle formele overheidsinformatie op de werkplek beschikbaar is, met een gecontroleerde publicatie van 'open data' voor het publiek en de keten.

Over PUC

Op het PUC Open Data platform publiceren overheidsorganisaties zelf hun uitvoeringsinformatie die publiek beschikbaar is, zoals beleid, handboeken, werkinstructies en berichten. 

Functionaliteiten in PUC

Verschillende overheidsorganisaties maken gebruik van het door KOOP geleverde generieke Publicatieplatform voor UitvoeringsContent (PUC). Dit platform omvat standaard:
 

 1. een afgeschermde redactieomgeving waarmee redacteuren informatie kunnen creeren, verrijken en publiceren.
 2. een (of meerdere) open data portalen om hiermee formele overheidsinformatie te ontsluiten. Een ingebouwde documentgenerator module kan op grond van een model onder besturing van de questionnaire, een document genereren.
   

Aan PUC kunnen modules worden toegevoegd zoals de modelconfigurator om standaard documenten te construeren, beheren en publiceren;

Welke organisaties publiceren via PUC?

De volgende overheidsorganisaties publiceren uitvoeringsinformatie via PUC:

 • IND
 • Ministerie van Defensie
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • VNG
 • SVB
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • UWV
 • NZA
 • Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Voorbeelden van publicaties in PUC

 • Beleidsregels
 • Beleidsbesluiten
 • Leidraden
 • Circulaires
 • Handboeken
 • Instructies
 • Uitvoeringsaanwijzingen
 • Uitspraken