LinkeXtractor

De LinkeXtractor is software die automatisch tekstuele verwijzingen naar wet- en regelgeving, jurisprudentie, Parlementaire documenten en Europese regelgeving "ontdekt" in bestaande teksten en omzet naar expliciete links naar wetten.nl, rechtspraak.nl, officielebekendmakingen.nl en EUR-Lex.