Verdragenbank

De Verdragenbank bevat de gegevens van de verdragen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Een verdrag is een afspraak met andere landen of organisaties, zoals bijvoorbeeld met landen binnen de Europese Unie. Deze afspraken kunnen gaan over zaken als belastingen, uitlevering van gevangenen en mensenrechten. Nederland sluit per jaar ongeveer 100 nieuwe verdragen. In de verdragenbank staan de gegevens van de verdragen, in het Tractatenblad staat de volledige tekstinhoud van elk verdrag waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is.

Verdragen

Op dit moment zijn er meer dan 7.000 verdragen beschikbaar in de verdragenbank. Iedereen in Nederland kan zich abonneren op de e-mailservice, waardoor nieuwe publicaties automatisch worden verstuurd naar uw e-mailadres.

Nederland depositaris

Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris van ongeveer 100 verdragen. De taak van een depositaris is het bijhouden van de administratie van een verdrag. De administratie van een verdrag gaat bijvoorbeeld over het in werking treden en buiten werking treden van verdragen, de partijen bij het verdrag, de gemaakte afspraken  en de afgelegde verklaringen.

Wat staat er in een verdrag?

In een verdrag staat alle informatie rond gemaakte afspraken en de betrokken landen bij een verdrag. De verdragsteksten staan in het Tractatenblad, dat sinds 1951 bestaat.

  • Ondertekening;
  • Bekrachtiging;
  • Aanvaarding;
  • Goedkeuring;
  • Toetreding;
  • Opzegging;
  • Territoriale toepassing;
  • Verklaring van voortgezette verbondenheid;
  • Maken of intrekken van voorbehouden;
  • Afleggen, wijzigen of intrekken van verklaringen.

Actualiteit van verdragen

De inhoud van de Verdragenbank is afkomstig uit het interne verdrageninformatiesysteem Pacta van de Afdeling Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit interne verdrageninformatiesysteem wordt dagelijks aangevuld met nieuwe gegevens. Deze gegevens zijn de daaropvolgende dag vanaf 8.00 uur ’s ochtends ook in de Verdragenbank beschikbaar. Vanzelfsprekend worden de meest recente verdragsgegevens meteen toegevoegd aan de databank.