Wetgevingskalender

In de wetgevingskalender staat alle informatie over wetgeving-in-wording. Iedereen kan zo exact inzien welke aankomende wetten en algemene maatregelen van bestuur er in de wachtrij staan. Deze staan ingedeeld op fase van het totstandkomingsproces. Zo vindt u informatie over welke wetten in voorbereiding zijn, bij de Raad van State liggen, door de Tweede Kamer of de Eerste Kamer worden behandeld, en welke wetgeving officieel is aangenomen en klaar staat om gepubliceerd te worden op officiëlebekendmakingen.nl.

Wetten in wording

De wetgevingskalender maakt inzichtelijk en transparant wat er op wetgevingsgebied gebeurt binnen de Nederlandse overheid. Iedereen kan zien welke wetten in voorbereiding zijn, welke wetten in de Eerste- en Tweede kamer behandeld worden en wanneer de wetten gepland zijn om in werking te treden.

Waarom een kalender?

Via de wetgevingskalender kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren. Daarnaast kan iedereen die dat wil ook suggesties doen voor de inhoud van wetten middels internetconsultatie. Door het verzamelen van reacties en commentaar wil het kabinet beter gebruik maken van kennis die in de samenleving beschikbaar is. Als betrokkenen vroegtijdig meepraten, leidt dat mogelijk tot een bijdrage aan de kwaliteit van de regelgeving.