KIWI | Keten Informatiesysteem Wetgeving In-wording

Het KetenInformatiesysteem Wetgeving-in-wording (KIWI) is ontwikkeld voor de betrokkenen bij de verschillende departementen die een rol hebben bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving.

KIWI ondersteunt bij totstandkoming wetgeving

De keten van totstandkoming van wet- en regelgeving kent vele betrokkenen die in diverse processen en op verschillende wijzen werken aan wet- en regelgeving in wording. KIWI ondersteunt in het registreren van de stappen in het totstandkomingsproces en het monitoren van en rapporteren over de voortgang daarin.

KIWI voor dossiervorming, rapportage, planning en voortgang

Dossiervorming

Alle documenten en relaties met publicaties met betrekking tot de wet- en regelgeving in wording zijn vindbaar en inzichtelijk.

Rapportage

Voortgangsrapportage en managementinformatie met betrekking tot het proces is beschikbaar.

Planning en voorgangsbewaking

Het gehele traject kan gepland worden en er worden notificaties bij overschrijding gegeven.

Waarom KIWI?

Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, programma LEGIS, is het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een ketensysteem voor wetgeving in wording. Hierbij is samengewerkt met de andere departementen. Het doel van het systeem is het ontsluiten van managementinformatie over de voortgang van wetgeving in wording. Door daarbij aan te sluiten bij de overige systemen in de wetgevingsketen en voortgangsgegevens uit die andere systemen automatisch beschikbaar te maken, wordt bovendien een vermindering van de administratieve lasten bereikt. Gegevens uit KIWI kunnen weer worden hergebruikt bij taken zoals het invullen van factsheets. en het aanbieden van een regeling ter publicatie in bijvoorbeeld het Staatsblad.